Blog •  23.08.2022

Corteva raportează rezultatele financiare din al doilea trimestru și prima jumătate a anului 2022

Marcat. Vedeți conținutul marcat Adauga la favorite
Ceva n-a mers bine. Vă rugăm să încercați din nou...

Proiectii de vânzări nete și castiguri anuale  în creștere

·         Compania raportează creșterea dividentului cu ~7% pe o bază anuală, care va intra în vigoare în trimestrul al treilea

·         Compania anunță un program de restructurare în linie cu revizuirile strategice ale portofoliului

INDIANAPOLIS, Ind., – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” sau “Compania”) a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru și cele șase luni încheiate la data de 30 iunie 2022.

Principalele evoluții din prima jumătate a anului 2022

•      În prima jumătate a anului 2022 vânzările nete au crescut cu 11% față de anul precedent, cu câștiguri pe ambele segmente. Vânzările organice1 au crescut cu 14% în aceeași perioadă a anului, generate de sporuri procentuale de două cifre în toate regiunile.

•      Vânzările nete de semințe au crescut cu 3% și vânzările organice1 au crescut cu 6% pe an, cu câștiguri notabile în EMEA2, parțial afectate de reducerea volumului de porumb și rapiță din America de Nord. Prețul s-a majorat cu 7% la nivel global datorită execuției continue a strategiei asumate și a măririi costurilor de productie.

•      Vânzările nete pe segmentul de produse de protecția plantelor s-au majorat cu 24%, iar vânzările organice1 au crescut cu 28%, regiunile America de Nord2 și America Latină fiind lideri de vanzări. Creșterile în volum au fost determinate de cererea timpurie din America Latina și de lansările noilor produse, incluzând erbicidele EnlistTM și ArylexTM și fungicidul OnmiraTM. Majorarea prețurilor au reflectat o execuție puternică în toate regiunile ca răspuns la cresterea de natură inflaționistă a costurilor.

•      În standardul GAAP, veniturile și câștigul per acțiune (EPS) din operațiuni continue au fost 1.58 miliarde $ și, respectiv 2.16$ pe acțiune pentru prima jumătate a anului 2022. EBITDA1 operațional a fost de 2.76 miliarde $, o îmbunătățire cu 17% față de anul precedent, datorită execuției solide a politicii de prețuri și a câștigurilor din volum în toate regiunile, parțial afectate de inflație și de variații negative ale cursului valutar. Câștigul pe acțiune (EPS1 operațional) a fost de 2.61 $, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Conducerea companiei a oferit estimări3 privind vânzările nete și EBITDA1 Operațional pentru tot anul 2022. Compania se așteaptă ca vânzările nete să fie cuprinse între 17.2 miliarde $ și 17.5 miliarde $ și EBITDA1 Operațional între 2.95 miliarde $ și 3.10 miliarde $. EPS1 operațional este așteptat să fie între 2.45$ și 2.60$ pe acțiune.

Actualizări

Compania anunță finalizarea revizuirilor strategice ale portofoliului

·         În ceea ce privește realinierea business-ului care a fost anunțată anterior, compania a finalizat revizuirile strategice ale portofoliului, menite să perfecționeze strategia companiei și să accelereze creșterea pe termen scurt și lung.

·         Rezultatul acestei analize reprezintă planul companiei de a ieși din zonele geografice și liniile de produs non-strategice, marcând în același timp piețele și culturile de bază care reprezintă actulamente peste 95% din vânzările nete totale și 99% din EBITDA1 operațional.

·         In vederea implementării acestor decizii legate de portofoliu compania își va direcționa investițiile pe furnizarea unor soluții diferențiate și sustenabile care sa raspunda necesitatilor cultivatorilor, valorificând progresele în securitatea alimentară globală și tinand cont de  schimbările climatice.

·         Compania își optimizează costurile pentru a permite atât o creștere a agilității ei cît și asumarea unei responsabilitați mai mari pentru performanța celor două unități: segmentul de semințe și segmentul de produse de protecția plantelor.

·         Drept urmare, compania se așteaptă să înregistreze costuri totale pentru restructurări  și alte taxe de aproximativ 400 milioane $ până în al doilea trimestru al anului 2023; dintre acestea  aproximativ jumătate vor reprezinta plăți în numerar.

·         În al doilea trimestru al anului 2022, compania a înregistrat cheltuieli de restructurare și alte taxe în valoare de 68 milioane$, dintre care 45 milioane $ aferente ieșirii din Rusia.

·         Ca urmare a acestor acțiuni, compania se așteaptă să realizeze economii de peste 200 milioane $ până în 2025.

·         Alte informații suplimentare cu privire la strategia companiei vor fi anunțate pe 13 septembrie, cu ocazia Company’s Investor Day 2022.

Impactul pozitiv al noilor produse precum EnlistTM pentru anul 2022

·         Compania a livrat aproximativ 980 milioane $ în vânzări pentru sistemul EnlistTM în prima jumătate a anului, o creștere de peste 60% față de prima jumătate a anului 2021.

·         Compania și-a mărit perspectivele de penetrare  a  pieței pentru Enlist E3TM4 2022 la mai mult de 45% din suprafața de soia din SUA, în creștere cu 40% față de estimarea anterioară.

·         Compania estimează că mai mult de 80% din hectarele Enlist E3TM4 vor primi o aplicare de erbicid EnlistTM, reflectând cererea puternică de pe piață și impresia pozitivă din partea cultivatorilor cu privire la ușurința și simplitatea sistemului.

Rezumatul trimestrului II 2022

Pentru al doilea trimestru încheiat la 30 iunie 2022, vânzările nete au crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările organice1 au crescut cu 13%, având loc creșteri în toate regiunile.

 

Volumul a crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererea de produse noi și diferențiate de protecția plantelor, împreună cu cererea timpurie puternică din America Latină, a condus la o creștere netă de două cifre a vânzărilor pentru acest segment, cu o creștere a vânzărilor organice1 de 28%. Volumele mai mici de semințe au fost determinate de reducerea suprafețelor de porumb și de constrângerea în ceea ce privește aprovizionarea cu semințe de rapiță din America de Nord.

 

Prețul a crescut cu 9% față de anul anterior, reflectând execuția continuă a strategiei companiei pentru valoarea și recuperarea costurilor de intrare mai mari.

 

În standardul GAAP veniturile din operațiunile continue după impozitul pe venit au fost de 1 miliard de $ în trimestrul al doilea al anului 2022. EBITDA1 operațional pentru al doilea trimestru a fost de 1.72 miliarde $, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezumat Segment Semințe

Vânzările nete pentru segmentul semințe au fost de 3.9 miliarde$ în al doilea trimestru al anului 2022, de la aproximativ 3.8 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 7% a prețurilor, parțial compensată de o scădere de 1% a volumului și de un impact nefavorabil de 2% din cauza ratelor de schimb valutar.

Creșterea prețului a fost determinată de o execuție puternică la nivel global. Prețurile la porumb și soia au fost în creștere cu 6% și, respectiv, 8%. Scăderea volumului a fost determinată de reducerea suprafețelor de porumb din America de Nord și de constrângerile legate de aprovizionare cu semințe de rapiță din America de Nord și cu semințe de porumb din America Latină, care nu au putut fi compensate de câștigurile datorate soiei în EMEA și America de Nord. Impactul valutar nefavorabil a fost generat de variația cursului lirei turcești și de cel al Euro.

 

EBITDA operațional pe segment a fost de 1.2 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2022, în creștere cu 10% față de al doilea trimestru al anului 2021. Execuția prețurilor și acțiunile continue privind eficientizarea costurilor  și a productivității au fost afectate de costurile mai mari de aprovizionare și transport, de impactul nefavorabil al cursurilor valutare  și de volumele mici de porumb și rapiță din America de Nord. EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 170 puncte de bază față de aceeași perioadă a anului trecut.

Vânzările nete de semințe au fost de 6.5 miliarde $ în prima jumătate a anului 2022, în creștere de la aproximativ 6.3 miliarde $ în prima jumătate a anului 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 7% a prețurilor. Acest câștig a fost parțial compensat de o scădere de 1% a volumului și de un impact valutar nefavorabil de 3%.

 

Creșterea prețului a fost determinată de o execuție puternică la nivel global condusă de America de Nord și EMEA, cu prețuri pentru porumb și soia fiecare în creștere cu 7% la nivel global. Scăderea volumului a fost determinată de reducerea suprafețelor de porumb din America de Nord și de constrângerile legate de aprovizionare cu semințe rapiță din America de Nord și semințe de porumb din America Latină, care nu putut fi  compensate  de câștigurile datorate soiei în EMEA și America de Nord. Impactul valutar nefavorabil a fost generat de variația cursului lirei turcești  și al Euro.

 

EBITDA operațional pe segment a fost de 1.8 miliarde$ în prima jumătate a anului 2022, în creștere cu 4% față de prima jumătate a anului 2021. Execuția prețurilor și acțiunile continue privind eficientizarea costurilor și a productivității au fost afectate de costurile mai mari de aprovizionare și transport, de impactul nefavorabil al cursurilor valutare, de volumele mici din America de Nord și de impactul nefavorabil de la an la an al reevaluării unei investiții de capital deținute anterior.

Rezumat Segment Protecția Plantelor

Vânzările nete pentru segmentul de protecție al plantelor au fost de aproximativ 2.3 miliarde $ în al doillea trimestru al anului 2022, comparativ cu aproximativ 1.8 miliarde $ în al doilea trimestru din 2021. Rezultatul s-a datorat unei majorări de 14% a volumului de vânzări și a unei creșteri de 14% a prețurilor. Aceste câștiguri au fost afectate parțial de impactul negativ al portofoliului, evaluat la 1% și de un impact negativ asupra cursului valutar evaluat la 2 %.

Creșterile de volum au fost determinate de introducerea continuă a produselor noi precum erbicidul EnlistTM și fungicidul OnmiraTM , împreună cuplate in această perioadă cu cererea timpurie puternică din America Latină.

Majorarea prețurilor a fost determinată de creșterea din America de Nord și America Latină, inclusiv de costurile  mai mari ale companiei cu  materiile prime și cu cele   logistice. Impactul valutar nefavorabil a fost generat mai ales de evoluția Euro. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de o cesionare în regiunea Asia Pacific.

EBITDA operațional pe segment a fost de 509 milioane $ în al doilea trimestru al anului 2022, în creștere cu 38% față de anul 2021. Creșterea prețurilor și a volumului, precum și acțiunile continue privind costurile au compensat atât impactul nefavorabil al cursului valutar, cât și costurile de achiziție mai ridicate. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu 200 de puncte de bază față de perioada anterioară a anului.

Vânzările nete pentru produsele de protecția plantelor au fost de aproximativ 4.4 miliarde $ în prima jumătate de anului 2022 comparativ cu aproximativ 3.5 miliarde$ în prima jumătate a anului 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 16% a volumului și de o creștere de 12% a prețului. Aceste câștiguri au fost parțial afectate  de un impact negativ  de 3% al cursului valutar  și de un impact negativ asupra portofoliului de 1%.

Creșterile de volum au fost determinate de introducerea continuă a produselor noi precum erbicidele EnlistTM și ArylexTM și fungicidul OnmiraTM , cu vânzări de produse noi de peste 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, compania a avut o cererea timpurie puternică în America Latină.

Majorarea prețurilor a fost determinată de creșterea din America de Nord, inclusiv de costurile mai mari ale companiei  pentru materii prime și de costurile logistice crescute. Impactul valutar nefavorabil a fost generat de evoluția lirei turcești și a celei a Euro. Impactul portofoliului a fost determinat de o cesionare în Asia Pacific.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1.0 miliarde $ în prima jumătate a anului 2022, în creștere cu 45% față de anul 2021. Creșterea prețurilor și a volumului, precum și acțiunile continue privind costurile au compensat atât impactul nefavorabil al cursului valutar, cât și costurile de achiziție mai ridicate. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu 320 de puncte de bază față de perioada anterioară, în mare parte determinată de execuția prețurilor și de tehnologia nouă și diferențiată.

Perspective actualizate pentru anul 2022

Perspectivele pentru agricultură rămân solide în ciuda volatilității recente a prețurilor legate de materiilor prime. Compania se așteaptă la o cerere record pentru cereale și semințe oleaginoase în anul 2022, care ar trebui să sprijine prețurile materiilor prime având în vedere că stocurile finale rămân sub presiune. Bilanțurile cultivatorilor și nivelurile de venit rămân sănătoase, în ciuda creșterii costurilor de intrare pentru combustibil și îngrășăminte, ceea ce îi determină pe clienți să prioritizeze tehnologia pentru a-și maximiza rentabilitatea.

Ca urmare, compania și-a actualizat proiecțile furnizate anterior privind anul 2022 – creșterea așteptărilor privind vânzările și câștigurile pentru aceasta perioadă. Corteva se așteaptă la venituri nete cuprinse între 17.2 miliarde $ și 17.5 miliarde $, care, în medie, reprezintă o creștere netă a vânzărilor de aproximativ 8% și o creștere organică a vânzărilor de 11%. Compania estimează că segmentul EBITDA1 operațional va fi între 2.95 miliarde $ și 3.10 miliarde $, care la jumătatea anului reprezintă o creștere estimată a EBITDA1 operațional de 17%. EPS (câștigul pe actiune) operațional a fost ajustat, între 2.45 și 2.60 $ pe acțiune.

Corteva declară ca nu poate să reconcilieze rezultatele financiare viitoare non-GAAP cu cele GAAP din SUA; compania nu poate previziona, fără a face eforturi nerezonabile, apariția anumitor evenimente ulterioare semnificative asupra cărora nu are niciun fel de control.

Conferință online cu investitorii pentru al doilea trimestru

Compania va organiza ‘o conferință ’on-line’’ cu investitorii pentru a prezenta rezultatele celui de-al doilea trimestru si prima jumătate a anului 2022. Prezentarea care va însoti conferinta ‘’on-line’’ poate fi găsită pe ‘’site’’-ul Companiei la pagina ’’Investor ‘’Events and Presentations’’. O înregistrare a acestui eveniment va putea fi gasita pe ’site’’-ul Companiei pe pagina Investor Events and Presentations page.

 

Despre Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie globală, eminamente agricolă, tranzacționată pe bursă, care combină inovația de vârf din industrie, implicarea clienților și execuția eperațională pentru a oferi soluții la cele mai mari provocări agricole din lume.

Corteva generează opțiuni avantajoase pe piață prin strategia sa unică de distribuție, împreună cu mixul său echilibrat și divers de semințe, produse de protecția a plantelor și servicii digitale la nivel mondial. Având în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute mărci din agricultură și o linie de produse și tehnologii de top în industrie, care pot genera creșteri viitoare, compania se angajează să colaboreze cu părțile interesate din întreg sistemul alimentar, contribuind la promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă și asigurând progresul generațiilor viitoare. Mai multe informații sunt disponibile pe www.corteva.ro

Urmăriţi Corteva Agriscience pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter şi YouTube

Declarație de atenționare cu privire la declarațiile anticipative:

Prezenta comunicare conține declarații anticipative în sensul secțiunii 21E din Legea Bursei de Valori Mobiliare din 1934, astfel cum a fost modificată, și al secțiunii 27A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, așa cum a fost modificată, care sunt destinate să fie acoperite de dispozițiile de protecție a portului pentru declarațiile anticipative cuprinse în Legea privind reforma litigiilor privind titlurile de valoare private din 1995, și pot fi identificate prin utilizarea lor de cuvinte precum "planuri", "așteaptă", "o sa", "anticipează", "crede", "intenționează", "proiecte", sau alte cuvinte de sens similar. Toate declarațiile care abordează așteptările sau previziunile despre viitor, inclusiv declarațiile despre creșterea, dezvoltarea produselor și obiectivele de sustenabilitate ale lui Corteva, sunt declarații anticipative.

Declarațiile anticipative se bazează pe anumite ipoteze și așteptări ale evenimentelor viitoare care pot să nu fie  exacte sau realizate. Declarațiile anticipative implică, de asemenea, riscuri și incertitudini, multe dintre acestea depășind controlul companiei Corteva. Deși lista factorilor prezentată mai jos este considerată reprezentativă, nu ar trebui să se considere că o astfel de listă este o declarație completă a tuturor riscurilor și incertitudinilor potențiale. Factorii care nu sunt mentionati pot prezenta obstacole suplimentare semnificative în calea realizării declarațiilor anticipative. Consecințele diferențelor semnificative de rezultate în comparație cu cele anticipate în declarațiile anticipative ar putea include, printre altele, perturbarea activității, probleme operaționale, pierderi financiare, Răspunderea juridică față de terți și riscuri similare, dintre care oricare ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității Corteva, asupra rezultatelor operațiunilor și asupra situației financiare. Unii dintre factorii importanți care ar putea determina ca rezultatele efective ale Corteva să difere semnificativ de cele preconizate în orice astfel de declarații anticipative includ: (i) incapacitatea de a obține sau de a menține aprobările de reglementare necesare pentru unele dintre produsele Corteva; (ii) incapacitatea de a dezvolta și comercializa cu succes produsele Corteva aflate in dezvoltare; (iii) efectul gradului de înțelegere și acceptare publică sau al acceptării publice percepute a biotehnologiei Corteva și a altor produse agricole; (iv) efectul schimbărilor în politicile agricole și conexe ale guvernelor și organizațiilor internaționale; (v) Efectul concurenței și al consolidării în sectorul in care actioneaza si Corteva; (vi) efectul concurenței din partea producătorilor de produse generice; (vii) costurile respectării cerințelor de reglementare în evoluție și efectul încălcărilor efective sau presupuse ale legislației de mediu sau ale cerințelor de autorizare; (viii) efectul schimbărilor climatice și factorii sezonieri și meteorologici imprevizibili; (ix) riscurile legate de piețele petrolului și ale produselor de bază; (x) înființarea de către concurenti a unei platforme intermediare de distribuție a produselor Corteva; (xi) impactul dependenței Corteva de terți în ceea ce privește anumite materii prime sau licențe și comercializare;; (xii) efectul spionajului industrial și al altor perturbări ale lanțului de aprovizionare, ale tehnologiei informației sau ale sistemelor de rețea ale Corteva; (xiii) efectul volatilității costurilor de producție ale Corteva; (xiv) incapacitatea de a realiza beneficiile anticipate ale reorganizărilor interne luate de DowDuPont în legătură cu spin-off-ul Corteva și alte inițiative de economisire a costurilor; (xv) incapacitatea de a mobiliza capital prin piețele de capital sau împrumuturi pe termen scurt în condiții acceptabile pentru Corteva; (xvi) incapacitatea clienților Corteva de a-și plăti datoriile către Corteva, inclusiv programele de finanțare a clienților; (xvii) creșterea pensiilor și a altor obligații de finanțare a planurilor de beneficii postangajare; (xviii) Riscuri legate de obligațiile de despăgubire ale moștenirii E. I. du Pont de Nemours și datoriile societății în legătură cu separarea Corteva; (xix) efectul respectării legilor și cerințelor și al hotărârilor nefavorabile privind litigiile; (xx) riscuri legate de operațiunile globale ale Corteva; (xxi) incapacitatea de a gestiona în mod eficient achizițiile, cesionările, alianțele și alte acțiuni cu efect asupra  portofoliului; (xxii) riscurile legate de COVID-19; (xxiii) riscurile legate de acționarii activiști; (xxiv) neaplicarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Corteva sau apărarea împotriva revendicărilor de proprietate intelectuală susținute de alții; (xxv) efectul produselor contrafăcute; (xxvi) dependența Corteva de acordurile de licență încrucișată a proprietății intelectuale; și (xxvii) alte riscuri legate de separarea de DowDuPont. În plus, pot exista alte riscuri și incertitudini pe care Corteva nu le poate identifica în prezent sau pe care Corteva nu se așteaptă în prezent să le aibă un impact semnificativ asupra activității sale. În cazul în care, în orice declarație anticipativă, se exprimă o așteptare sau o credință cu privire la rezultatele sau evenimentele viitoare, această așteptare sau credință se bazează pe planurile și așteptările actuale ale conducerii Corteva și se exprimă cu bună credință și se consideră că au o bază rezonabilă; dar nu poate exista nici o asigurare că așteptările sau credința va rezulta sau fi realizat sau realizat. Corteva declină și nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui orice declarație anticipată, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă. O discuție detaliată a unora dintre riscurile și incertitudinile semnificative care pot determina rezultate și evenimente să difere semnificativ de astfel de declarații anticipative sau alte estimări este inclusă în secțiunea „factori de risc” a raportului anual al Corteva privind formularul 10-K, astfel cum a fost modificat prin rapoartele trimestriale ulterioare pe formularele 10-Q și rapoartele curente pe formularul 8-K.

 

6

Regulamentul G (Măsuri financiare Non-GAAP)

Această situație a câștigurilor include informații care nu se conformează cu U.S. GAAP și sunt considerate măsuri non-GAAP. Aceste măsuri includ cresteri organice (inclusiv în funcție de segment și regiune), EBITDA operațional, EBITDA operațional preliminar, marja EBITDA operațional, marja EBITDA preliminar operațional, câștiguri operaționale pe acțiune, câștiguri operaționale preliminare pe acțiune, rata impozitului de bază și rata preliminara a impozitului de bază.  Conducerea folosește aceste măsuri intern pentru planificare și prognoză, inclusiv alocarea resurselor și evaluarea compensării stimulentelor. Conducerea crede că aceste măsuri non-GAAP reflectă cel mai bine performanța continuă a Companiei în perioadele prezentate și oferă informații mai relevante și mai utile pentru investitori, deoarece oferă o înțelegere a rezultatelor operaționale continue ale Companiei și o comparație mai utilă a rezultatelor de la an la an. Aceste măsuri non-GAAP completează dezvăluirile U.S. GAAP ale Companiei și nu trebuie privite ca o alternativă la măsurile U.S. GAAP de performanță.  Mai mult, este posibil ca astfel de măsuri non-GAAP să nu fie conforme cu măsurile similare furnizate sau folosite de alte companii. Reconcilierile pentru aceste măsuri non-GAAP cu U.S. GAAP sunt furnizate în Informațiile Financiare Selectate și Măsurile Non-GAAP (Selected Financial Information and Non-GAAP Measures) începând cu pagina A5 a Anexelor cu Situațiile Financiare.

Corteva nu poate să își reconcilieze măsurile sale financiare non-GAAP orientate spre viitor cu cele mai comparabile măsuri financiare ale GAAP din SUA, deoarece nu este în măsură să prevadă elemente care nu se află sub controlul companiei, cum ar fi elemente semnificative, fără efort nerezonabil. Pentru elementele semnificative raportate în perioadele prezentate, consultați pagina A-10 a Anexelor cu situații financiare. Începănd cu 1 ianuarie 2020, compania prezintă o cheltuială accelerată de amortizare a redevențelor plătite în avans ca element semnificativ. Amortizarea accelerată a redevențelor plătite în avans reprezintă o cheltuială non-cash asociată cu recunoașterea plăților în avans efectuate către Monsanto în legătură cu licența neexclusivă a Companiei în Statele Unite și Canada pentru caracteristicile de toleranță ale erbicidului Monsanto Genuity® Roundup Ready 2 Yield® Roundup Ready 2 Xtend® În perioada de dezvoltare intensă de cinci ani a Enlist E3™, se așteaptă ca Corteva să reducă semnificativ volumul produselor cu caracteristici de toleranță la erbicidelor Roundup Ready 2 Yield® și Roundup Ready 2 Xtend® începând cu 2021, cu o utilizare minimă așteptată a platformei de caracteristici după finalizarea dezvoltării intense.

Adițional, la 1 februarie 2021, Corteva a aprobat acțiuni de restructurare, menite să dimensioneze și să optimizeze amprenta și structura organizațională în funcție de nevoile de business din fiecare regiune, cu accent pe stimularea îmbunătățirii continue a costurilor și productivității. Se preconizează că acțiunile de restructurare vor fi finalizate în mod substantial în 2021. Vânzările organice sunt definite ca preț și volum și exclude impactul monedei și al portofoliului. EBITDA operational este definit ca venituri (și anume, venituri din continuarea operațiunilor înainte de impozitul pe venit) înainte de dobânzi, depreciere, amortizare, beneficia neoperaționale, câștiguri nete, pierderi nete și valutare, și câștigul sau pierderea netă nerealizată din activitatea mark-to-market pentru anumite instrumente derivate în valută care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, excluzând impactul elementelor semnificative (inclusiv cheltuielile de depreciere a fondului commercial). Beneficiile neoperaționale nete constau în credite de pensii neoperaționale și alte beneficii postangajare (OPEB), ajustări de despăgubire fiscală, costuri de mediu și costuri juridice asociate cu întreprinderile și siturile istorice DuPont. Ajustările de compensare fiscală se referă la modificările soldurilor de despagubire, ca urmare a aplicării termenilor Acordului privind aspectele fiscale, dintre Corteva și Dow și/sau DuPont, care sunt înregistrate de companie ca venituri sau cheltuieli înainte de impozitare.

 Veniturile operaționale pe acțiune sunt definite ca „venituri pe acțiune comună din operațiuni continue, excluzând impactul post-fiscal al elementelor    semnificative (inclusiv cheltuieli de depreciere a fondului comercial), impactul fiscal ulterior al beneficiilor neoperaționale, net; Și impactul după impozitare al cheltuielilor asociate imobilizărilor necorporale existente la separarea de DowDuPont, precum și impactul după impozitare al câștigului net nerealizat sau al pierderii din activitatea de evaluare a pieței pentru anumite instrumente derivate în valută care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor.

Deși amortizarea activelor necorporale ale companiei este exclusă din aceste măsuri non-GAAP, conducerea consideră că este important că este important ca investitorii să înțeleagă că aceste active necorporale contribuie la generarea de venituri. Amortizarea activelor care se referă la achiziții anterioare se va repeta în perioadele viitoare până când activele necorporale respective vor fi amortizate integral. Orice achiziții viitoare pot conduce la amortizarea imobilizărilor necorporale suplimentare. Câștigul sau pierderea nerealizată netă din activitatea de evaluare a pieței pentru anumite instrumente derivate în valută care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire reprezintă câștigul (pierderea) net(ă) fără numerar din modificările valorii juste a anumitor contracte derivate în valută nedesemnate. La decontare, care are loc în același an calendaristic de execuție a contractului câștigul (pierderea) net(ă) din modificările valorii juste a contractelor derivate în valută necalificate se raportează în măsuri financiare relevante non-GAAP; permițând rezultate trimestriale pentru a reflecta efectele economice ale contractelor de instrumente financiare derivate în valută, fără marcajul nerealizat rezultat la volatilitatea valorii juste. Rata impozitului de bază este definite ca rată efectivă de impozitare, excluzând impactul câștigurilor (pierderilor) nete, al beneficiilor neoperaționale, nete, al amortizării activelor necorporale, începând cu separarea de Dow DuPont, și al elementelor semnificative (inclusiv cheltuieli de depreciere a fondului comercial).

 

® TM Corteva Agriscience și companiile afiliate

 

 

04/08/2022

 

Media Contact

Kasey Anderson

+1 317-337-4478

kasey.anderson@corteva.com

 

Investor Contact

Jeff Rudolph

+1 302-485-3704

jeff.rudolph@corteva.com