Termeni de utilizare

Revised 13.11.2018

Bun venit! Corteva Agriscience™, divizia de agricultură a DowDuPont, vă oferă acest site web, sub rezerva următorilor termeni și condiții („Termeni”). Termenii se aplică folosirii acestui site web, care se găsește la adresa www.corteva.com, „Site-ul”. Site-ul (inclusiv conținutul, designul, structura și aspectul său) este proprietatea DowDuPont și este protejat de legislația privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alt tip de proprietate intelectuală și de cea privind concurența neloială. Utilizând acest Site, sunteți de acord cu prezenții Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu prezenții Termeni, nu utilizați Site-ul. Dacă aveți întrebări în legătură cu prezenții Termeni, contactați DowDuPont.

Confidențialitate

Utilizarea acestui site este, de asemenea, sub rezerva Declarației privind confidențialitatea DuPont și Declarației privind confidențialitatea Dow, care sunt încorporate aici prin referință. De asemenea, luați la cunoștință și sunteți de acord că transmiterea de informații prin Internet nu este niciodată complet confidențială sau sigură și există posibilitatea ca informațiile pe care le trimiteți sau le primiți de pe Site să fie interceptate de terți, chiar și atunci când există notificarea că o anumită transmisiune este criptată.

Revizuiri Termeni de utilizare

DowDuPont poate revizui prezenții Termeni în orice moment, fără preaviz, prin actualizarea acestui anunț. Utilizarea în continuare a Site-ului după efectuarea acestor modificări va constitui acceptul dvs. în legătură cu acești Termeni revizuiți.

Restricții privind utilizarea generală

DowDuPont, Dow, DuPont sau părțile terțe care acordă drepturi pentru DowDuPont, Dow sau DuPont dețin toate drepturile, titlurile și avantajele în legătură cu materialele de pe acest site, care sunt lucrări supuse drepturilor de autor ale DowDuPont, Dow, DuPont sau ale acestor terțe părți. DowDuPont vă oferă o licență limitată, personală, neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea și afișarea materialelor de pe acest Site numai pe PC-ul dvs. sau pe dispozitivul dvs. mobil și numai în scopul interacțiunii dvs. cu acest Site. Cu excepția celor afirmate aici, nu aveți niciun drept de a copia, descărca, afișa, executa, reproduce, distribui, modifica, edita, schimba sau dezvolta sub nicio formă niciunul dintre materialele de pe acest Site. Această licență limitată se reziliază automat, fără a vă anunța, în cazul în care încălcați oricare dintre acești Termeni. După reziliere, trebuie să ștergeți și să distrugeți imediat orice materiale descărcate și tipărite. Nu aveți niciun drept, titlu sau avantaj (și niciun drept privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alt tip de proprietate intelectuală) în legătură cu acest Site sau cu oricare material de pe acest Site.

Sunteți de acord să nu „încadrați” sau să „oglindiți” acest Site, sau orice material conținut pe sau accesibil de pe acest Site, pe niciun alt server sau dispozitiv bazat pe Internet fără autorizația scrisă în prealabil de DowDuPont. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați niciun „extractor de conținut” sau alt dispozitiv, algoritm sau program automat, sau oricare alt proces manual similar, pentru a accesa, copia sau monitoriza orice porțiune a acestui Site sau a materialelor de pe acest site, pentru a reproduce sau eluda structura de navigare a acestui Site, sau pentru a obține orice materiale de pe acest Site, altele decât cele prevăzute de DowDuPont și puse la dispoziție prin intermediul acestui Site.

Nu aveți voie:

 1. să încercați să obțineți accesul prin hacking, extracție de parole sau prin orice alt mijloc ilegal,
 2. să testați, scanați sau să sondați vulnerabilitatea sau
 3. să urmăriți, să încercați să urmăriți, să efectuați o căutare inversă sau să dezvăluiți orice informație despre un alt utilizator al acestui Site, despre orice caracteristică sau conținut de pe acest Site sau despre oricare alt sistem, rețea sau server Dow sau DuPont.

Nu aveți voie să utilizați acest Site în scopuri ilegale sau care încalcă acești Termeni sau să solicitați activități care sunt ilegale sau care încalcă drepturile DowDuPont, Dow, DuPont sau ale altor persoane.

Disponibilitate

Dow și DuPont au mai multe site-uri web care oferă produse, servicii, conținut și diverse alte funcții (denumite în mod colectiv „Servicii”) anumitor regiuni din întreaga lume. Serviciile oferite într-o anumită regiune pot diferi de cele din alte regiuni datorită disponibilității, legilor locale sau regionale, statutului de reglementare, transportului și altor considerente. DowDuPont, Dow și DuPont nu oferă nicio garanție sau declarație că un utilizator dintr-o anumită regiune ar putea obține Serviciile destinate altei regiuni, iar DowDuPont, Dow sau DuPont poate anula comanda unui utilizator sau poate redirecționa un utilizator spre site-ul destinat regiunii acelui utilizator, în cazul în care un utilizator încearcă să comande Servicii pe un site din altă regiune.

Informațiile pe care DowDuPont, Dow sau DuPont le publică pe World Wide Web pot conține referințe sau trimiteri la produse, programe și servicii care nu sunt anunțate sau disponibile în regiunea dvs. Astfel de referințe nu implică faptul că compania are intenția de a anunța astfel de produse, programe sau servicii în regiunea dvs. Consultați contactul de afaceri Dow sau DuPont local pentru informații în legătură cu produsele, programele și serviciile care pot fi disponibile pentru dvs.

Declarație de declinare a responsabilității cu privire la garanții

ACEST SITE VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. DOWDUPONT, DOW sau DUPONT, ÎN NUMELE LOR ȘI AL ORICĂREI PĂRȚI TERȚE CARE FURNIZEAZĂ MATERIALE, SERVICII SAU CONȚINUT PE ACEST SITE WEB, NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL, INCLUSIV DESPRE, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CALITATEA, ADECVAREA, VERIDICITATEA, ACURATEȚEA SAU INTEGRITATEA ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚIE, PRODUS SAU SERVICIU CONȚINUT PE SITE. TOATE CONDIȚIILE, DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE, INDIFERENT DACĂ SUNT EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALT TIP, INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚILOR, SUNT NEGATE PRIN PREZENTA. DOWDUPONT, DOW SAU DUPONT NU POARTĂ RĂSPUNDEREA ÎN FAȚA DVS. SAU A TERȚELOR PĂRȚI PENTRU DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU PUNITIVE, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL, INCLUSIV (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA SITE-UL, CHIAR DACĂ DUPONT A FOST ANUNȚAT ANTERIOR CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Excepție pentru cetățenii UE: DACĂ SUNTEȚI REZIDENT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, DOWDUPONT NU EXCLUDE ȘI NU LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA PENTRU DECESELE SAU VĂTĂMĂRILE PERSONALE REZULTATE ÎN URMA NEGLIJENȚEI.

Inexactități sau erori

Descrierile, ilustrațiile sau alte reprezentări ale produselor de pe acest Site pot conține inexactități sau erori. Nici DowDuPont, nici Dow și nici DuPont nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la acuratețea sau integritatea acestor informații.

Legislația locală; Controlul exporturilor

DowDuPont, împreună cu Dow și DuPont controlează și operează acest Site din Statele Unite ale Americii. Materialele și Serviciile de pe acest Site sunt, din toate punctele de vedre, sub incidența legilor și reglementărilor din Statele Unite ale Americii care, ocazional, vor reglementa licențierea și livrarea de tehnologie și produse peste hotare, inclusiv Reglementările SUA privind controlul exporturilor și orice legislație sau reglementare ulterioară emisă de Departamentul de comerț al SUA, de Administrația comerțului internațional sau de Biroul de licențiere a exporturilor. Sustragerea acestor materiale de sub incidența legislației Statelor Unite ale Americii este interzisă. Nici materialele și nici informațiile obținute prin utilizarea acestui Site nu potfi procurate, expediate, transferate sau reexportate, direct sau indirect, țărilor cărora le-au fost interzise sau care se află sub embargo și nici cetățenilor acestora, nici nu pot fi folosite pentru activități nucleare, arme chimice sau biologice sau pentru proiecte de rachete, cu excepția cazului în care există autorizația expresă a Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru astfel de scopuri. Vă veți conforma cu strictețe tuturor legilor privind exportul ale Statelor Unite ale Americii și vă veți asuma responsabilitatea exclusivă pentru obținerea licențelor de export sau reexport necesare.

De asemenea, dacă utilizați acest Site din afara Statelor Unite ale Americii, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale în vigoare, inclusiv reglementările locale privind exportul și importu.

Mărci comerciale

Sigla DowDuPont, sigla Dow cu diamant, sigla ovală DuPont, DuPont™, The miracles of science™ și toate produsele marcate cu ™ sau ® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale DowDuPont Inc. sau ale afiliaților săi. Mărcile comerciale DowDuPont, Dow și DuPont nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este un produs sau serviciu DowDuPont, Dow sau DuPont, după caz.

Idei nesolicitate

 • DowDuPont și afiliații săi nu vor avea nicio obligație să păstreze propunerea secretă sau să o primească în mod confidențial;
 • DowDuPont și afiliații săi nu vor avea nicio obligație să analizeze propunerea sau să răspundă persoanei care a făcut propunerea;
 • Orice protecție a proprietății intelectuale a propunerii se va baza exclusiv pe brevet sau pe protecția privind drepturile de autor;
 • DowDuPont și afiliații săi vor fi singurii judecători în legătură cu plata care, dacă este cazul, se achită pentru propunere;
 • Persoana care face propunerea garantează că este autorizată să facă propunerea și că propunerea nu încalcă nicio obligație pe care persoana care face propunerea o are față de un angajator actual sau anterior sau față de oricare alt terț.

Comentarii despre Site și Produs

DowDuPont salută comentariile dvs. în legătură cu acest Site și cu produsele Dow și DuPont existente, câtă vreme acestea sunt în concordanță cu paragraful de mai sus. Puteți furniza comentarii aici sau în alte locuri desemnate de pe acest Site. Toate comentariile pe care le furnizați sunt neconfidențiale, iar DowDuPont, Dow și DuPont le poate utiliza fără restricții.

Legislația în vigoare

Cu excepția aplicațiilor obligatorii ale legislației locale, orice acțiune în legătură cu prezenții Termeni va fi reglementată de legislația statului Delaware, din Statele Unite ale Americii, fără a se ține seama de alegerea sau conflictele dispozițiilor de drept din nicio jurisdicție. Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției instanțelor situate în statul Delaware pentru soluționarea tuturor litigiilor rezultate în urma sau în legătură cu prezenții Termeni și/sau cu utilizarea Site-ului.

Activități neautorizate

Comentariile de pe acest Site sau utilizarea neautorizată a materialelor conținute pe acest site pot încălca legislația privind drepturile de autor, legislația privind confidențialitatea și publicitatea, anumite statute și reglementări privind comunicațiile și alte legi și reglementări în vigoare. Sunteți singurul responsabil pentru acțiunile dvs. sau pentru acțiunile oricărei persoane care vă utilizează numele de utilizator și/sau parola. În consecință, veți apăra, despăgubi și exonera DowDuPont, Dow și DuPont, persoanele care fac parte din conducere sau din consiliul de administrație, angajații, afiliații, agenții, licențiatorii și partenerii de afaceri de orice pierderi, costuri, daune, răspunderi și cheltuieli care includ (fără a se limita la) onorariile avocaților și costurile apărării, apărute în legătură cu, rezultate din sau în scopul de a evita orice pretenție sau cerere din partea unei părți terțe, când utilizarea de către dvs. a site-ului sau când site-ul a fost utilizat de o persoană care v-a folosit numele de utilizator și/sau parola (inclusiv, dar fără a se limita la, participarea dvs. în zonele de postare sau comentariile dvs.) încalcă legile sau reglementările în vigoare sau drepturile unei părți terțe.

Drepturi de autor © DowDuPont, The Dow Chemical Company, DuPont (2016 - 2017). Toate drepturile rezervate.

Informații fără caracter personal

„Informațiile fără caracter personal” sunt orice informații care nu vă dezvăluie identitatea personală, cum ar fi:

 • Informații privind browserul;
 • Informații colectate prin module cookie, pixeli invizibili și alte tehnologii;
 • Informații demografice și alte informații furnizate de dumneavoastră;
 • Informații agregate.

Cum colectăm informațiile fără caracter personal

DowDuPont, Dow și DuPont și furnizorii lor de servicii terți pot colecta Informații fără caracter personal în diferite moduri, inclusiv:

 • Prin browser: anumite informații sunt colectate de majoritatea browserelor, cum ar fi adresa Media Access Control (MAC), tipul de computer (Windows sau Macintosh), rezoluția ecranului, versiunea sistemului de operare și tipul și versiunea de browser de internet.
 • Utilizarea modulelor cookie: modulele cookie permit unui server web să transfere date către un computer pentru înregistrări și în alte scopuri. Folosim module cookie și alte tehnologii, printre alte lucruri, pentru a vă servi cu informații mai bine optimizate, pentru a facilita accesul dvs. continuu la Site și utilizarea acestuia și pentru a vă furniza marketing personalizat. Dacă nu doriți să fie colectate informații prin module cookie, există o procedură simplă în majoritatea browserelor care vă permite să refuzați utilizarea modulelor cookie. Este posibil ca anumite caracteristici ale Site-ului să nu funcționeze corect dacă refuzați utilizarea modulelor cookie. Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, vizitați http://www.allaboutcookies.org/
 • Prin intermediul pixelilor invizibili, semnalizatoarelor web, GIF-urilor transparente sau al altor tehnologii similare: acestea pot fi utilizate în conexiune cu unele pagini ale Site-ului și cu mesaje de e-mail în format HTML pentru a monitoriza acțiunile utilizatorilor Site-ului și ale destinatarilor e-mailurilor, pentru a măsura succesul campaniilor de marketing și pentru a compila statistici despre utilizarea Site-ului și ratele de răspuns.
 • De la dvs.: informații precum locația dvs. și alte informații, cum ar fi mijloacele preferate de comunicare, sunt colectate atunci când furnizați voluntar astfel de informații. În afara cazului în care sunt combinate cu Informații cu caracter personal, aceste informații nu vă identifică personal pe dvs. sau pe alți utilizatori ai Site-ului sau Aplicației.
 • Prin agregarea informațiilor: Informațiile cu caracter personal agregate nu vă identifică personal pe dvs. sau pe alți utilizatori ai Site-ului sau Aplicației, (de exemplu, putem utiliza Informații cu caracter personal pentru a calcula procentajul de utilizatori care au un anumit prefix telefonic).

Cum utilizăm și dezvăluim Informațiile fără caracter personal

Având în vedere că informațiile fără caracter personal nu vă identifică personal, putem utiliza și dezvălui Informații fără caracter personal în orice scop. În unele situații, este posibil să combinăm Informațiile fără caracter personal cu Informațiile cu caracter personal (cum ar fi combinarea numelui cu locația geografică). În cazul în care combinăm Informații fără caracter personal cu Informații cu caracter personal, de exemplu atunci când combinăm informații furnizate la înregistrare cu Informații fără caracter personal pentru a oferi marketing personalizat, informațiile combinate vor fi tratate de Dow sau DuPont ca Informații cu caracter personal.

Adrese IP

„Adresa IP” este un număr atribuit automat computerului pe care îl utilizați de către Furnizorul de servicii de internet (ISP).

Cum colectăm adresele IP

O Adresă IP este identificată și înregistrată automat în fișierele cu jurnalele serverului nostru de fiecare dată când un utilizator vizitează Site-ul, împreună cu ora vizitei și cu paginile care au fost vizitate. Colectarea Adreselor IP este o practică standard pe internet și este realizată automat de numeroase site-uri web.

Cum utilizează și dezvăluie DowDuPont Adresele IP

DowDuPont și afiliații săi utilizează Adresele IP în scopuri precum calculul nivelurilor de utilizare a Site-ului, contribuind la diagnosticarea problemelor cu serverul, administrând Site-ul și prezentând conținut care este particularizat pentru țara dvs. De asemenea, putem utiliza și dezvălui Adrese IP în toate scopurile în care utilizăm și dezvăluim Informații cu caracter personal. Rețineți că tratăm Adresele IP, fișierele cu jurnalele serverului și informațiile asociate ca Informații fără caracter personal, cu excepția cazului în care ni se cere să procedăm altfel în baza legilor în vigoare.

Publicitatea pe internet

DowDuPont, afiliații săi și furnizorii de servicii terți utilizează module cookie, pixeli invizibili, semnalizatoare web, GIF-uri transparente sau alte tehnologii similare pentru a monitoriza acțiunile utilizatorilor Site-ului și ale destinatarilor e-mailurilor pe site-uri web neafiliate, de-a lungul timpului, cu scopul de a vă personaliza experiența pe Site prin prezentarea de reclame mai relevante pentru dvs. De exemplu, folosim furnizori de servicii terți pentru a prezenta produse și oferte optimizate în funcție de preferințele și interesele demonstrate prin activitatea dvs. online de-a lungul timpului. 

Site-uri terțe

Această Declarație privind confidențialitatea nu tratează, iar noi nu suntem responsabili pentru, confidențialitatea, informațiile sau alte practici ale terților, inclusiv ale terților care operează orice site pentru care Site-ul sau Aplicația conține un link. Includerea unui pe Site sau în Aplicație nu implică garantarea site-ului respectiv de către DowDuPont, Dow sau DuPont.

Utilizarea site-ului de către copii

DowDuPont, Dow și DuPont sunt dedicate protejării nevoilor de confidențialitate ale copiilor și încurajăm părinții și tutorii să aibă un rol activ în activitățile online ale copiilor. Site și Aplicația nu sunt promovate copiilor cu vârsta sub paisprezece (14) ani și nu colectăm cu bună știință informații de la copii cu scopul de a vinde produse sau servicii.

Actualizări la această Declarație cu privire la confidențialitate

Este posibil să modificăm această Declarație cu privire la confidențialitate. Orice modificări asupra acestei Declarații cu privire la confidențialitate vor intra în vigoare atunci când publicăm Declarația cu privire la confidențialitate pe Site sau în Aplicație. Dacă utilizați Site-ul sau Aplicația în urma acestor modificări înseamnă că acceptați Declarația cu privire la confidențialitate revizuită.

Informații de contact

Dacă aveți întrebări despre această Declarație cu privire la confidențialitate sau despre Declarațiile sau Politicile DuPont sau Dow cu privire la confidențialitate, contactați:

Centrul de gestionare a solicitărilor sau scrieți la următoarea adresă:

EMEA Data Inquiry Management Center

DuPont Inquiry Management Center
Chestnut Run Plaza 735
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
Toll-free: 855-569-0964

sau

Dow prin formularul online de la adresa http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm sau prin adresa de e-mail dowcig@dow.com sau prin telefon la numerele enumerate la adresa http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm sau în scris la următoarea adresă:

Dow Chemical Customer Information Group
Dow Ashman Center
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan 48642
U.S.A.