Soia

Prin tratamentul corespunzător al semințelor de soia Pioneer cu produsul Nitragin Bac Soia, obțineți sporuri însemnate de producție, precum și o calitate superioară a producției.

Catalog 2024

Produse

title-icon

Produse

Nitradin Bac Soia

Prin tratamentul corespunzător al semințelor de soia Pioneer cu produsul Nitragin Bac Soia, obțineți sporuri însemnate de producție, precum și o calitate superioară a producției.

• Ca plantă leguminoasă, soia are posibilitatea de a utiliza azotul atmosferic în nutriție, prin simbioză cu bacteriile din genul Rhizobium și Bradyrhizobium. Astfel, se pot economisi până la 60 kg (îngrășământ substanță activă) care pot fi folosite la alte culturi.

• Folosirea preparatului bacterian Nitragin Bac Soia este o metodă ieftină, simplă, care poate aduce sporuri substanțiale de recoltă.

Avantajele utilizării acestui preparat sunt:

• calitatea producției de soia se îmbunătățește prin creșterea conținutului de azot din boabe

• cultura care urmează beneficiază de efectul acumulării biologice a azotului în sol

• s-a observat o mobilizare a fosfaților puțin mobili din sol

• influențează pozitiv structura și fertilitatea solului

• În experiențele efectuate în România s-a constatat o perfectă compatibilitate între soiurile de soia Pioneer și produsul Nitragin Bac Soia pe care firma Corteva îl pune la dispoziția cultivatorilor.

• Nitragin Bac Soia este o cultură bacteriană pură pe substrat solid (granule) în stare activă, ușor solubilă în apă, ambalat în pliculețe de 300 g. Conținutul unui plic servește pentru tratarea seminței pentru 1 ha (85-125 kg).

Mod de folosire

• Se dizolvă conținutul unui plic (300 g) în 0.75-1 litru apă curată, la temperatura obișnuită, în vase de plastic sau emailate (se evită apa cu clor din rețeaua orașelor, care distruge bacteriile). Tratarea umedă a semințelor se realizează prin aplicarea suspensiei cât mai uniform pe suprafața semințelor, ferindu-le de razele soarelui (sămânța tratată se seamănă în aceeași zi). Se pot folosi diferite dispozitive (de tip porsolator), care însă nu trebuie să conțină urme de substanțe toxice.

Păstrare

• Produsul se păstrează în magazii răcoroase (sub 150 C), ferit de umezeală și de razele solare directe.

Elemente tehnologice pentru o cultură de soia reușită

Plante premergătoare

• Cereale păioase (recomandat), sfecla pentru zahăr, porumb. A nu se cultiva după: floarea-soarelui, alte leguminoase (inclusiv soia).

Lucrările solului

• Arătura de toamnă este recomandată doar atunci când condițiile pedoclimatice sunt foarte favorabile executării acestei lucrări (fără bolovani sau curele). Este recomandată lucrarea cu Tiger sau cu orice alt utilaj combinat care să afâneze solul pe adâncimea de minim 25 cm, dar care să lase solul suficient de tasat pentru refacerea capilarității. Aceste lucrări trebuie făcute imediat după ce planta premergătoare eliberează terenul, pentru a beneficia de umiditatea din sol.

Pregătirea patului germinativ

• Mobilizarea solului cu combinator prevăzut cu tăvălugi inelari și nivelatoare. Se poate face imediat după lucrarea de bază dacă semănatul se va efectua cu o semănătoare de precizie cu discuri sau în preziua semănatului în celelalte cazuri.

Fertilizarea

• Pentru producții de peste 4.500 kg/ha, trebuie să asigurăm 80-90 kg/ha s.a. N; 55-50 kg/ha s.a. P; 35-45 kg/ha K; 55-60 kg/ha s.a. S. Fertilizarea de bază (după arătură și înainte de discuit/combinator sau aplicat cu Tiger) trebuie să asigure 20% din cantitatea totală de N, 20% din cantitatea de S și 100% din cantitatea de P și K. Se pot folosi îngrășăminte complexe ca 18:46:0, 20:20:20, etc. iar pentru sursa de sulf îngrășăminte chimice ca Sulfatul de Amoniu. Primăvara la pregătirea patului germinativ: 60% din Azot (Azotat de amoniu/Uree/Sulfat de amoniu), restul de 20% N se va aplica odată cu semănatul.

• Dacă dispunem de irigație este de recomandat a se aplica prin fertigare 30% din cantitatea de N, care nu se va mai aplica la pregătirea patului germinativ. Se pot aplica îngrășămintele complexe de tipul 18:46:0, 11:52:0, 15:15:15, etc. și în primăvară (la pregătirea patului germinativ). Dar trebuie să ținem cont de faptul că doar o mică parte din P și K va fi accesibilă plantelor din aceste îngrășăminte.

Semănatul

• Sămânța trebuie să fie certificată (C1), de cea mai bună calitate. Corteva vă oferă în continuare posibilitatea achiziționării semințelor premium, preinoculate cu bacterii din genul Rhizobium, utilizând sub brandul LumiGEN Rhizobium cele mai performante produse de profil. Perioada optimă de semănat este atunci când la adâncimea de semănat avem cel puțin 120 C (după data de 15 Aprilie).

Densitatea de semănat

• 55-65 boabe germinabile/m2, adâncimea de semănat 4-6 cm, norma de sămânță este de 80-110 kg/hectar, distanța între rânduri recomandată 40 cm, 55 cm sau 70 cm.

Întreținerea culturii

• Dacă pregătirea patului germinativ a fost făcută din toamnă, primăvara înainte de semănat se poate face o erbicidare cu Glyphosat 1 l/ha, + S Metolaclor 1.5 l/ha + Metribuzin 0.24 kg/ha. Ca și erbicid preemergent se mai poate folosi și Dimetenamid-P 0.8-1.2 l/ha.

• În postemergență, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate, recomandăm: Tifensulfuron-metil 0.024 kg/ha, (când buruienile au maxim 2 frunze reale), Imazamox 1 l/ha (până în faza de 3 frunze trifoliate), Imazamox + Bentazon - 1.2 l/ha (în faza de 3 frunze trifoliate, urmată de aceeași combinație, în aceeași doză, până în fenofaza de înflorit), sau Bentazon simplu (oricând, între 4 frunze trifoliate și fenofaza de înflorit). În general, momentul optim de aplicare este atunci când buruienile sunt în faza de rozetă. Combaterea buruienilor

monocotiledonate în vegetație se poate face cu: Quizalofop-p-etil 0.75-1.2-1.15 l/ha, Cletodim 1-1.5 l/ha, Fluazifop-p-butil 1-1.5 l/ha.

Combaterea bolilor și dăunătorilor

• Picoxistrobina + Ciproconazol, Mancozeb + Mefenoxam (Peronospora manshurica), Tiofanat metil (arsura bacteriană). Pentru acarianul roșu, molia păstăilor de soia, Helicoverpa armigera se vor folosi următoarele produse: Cipermetrin 0.025 kg/ha, Hexitiazox 0.04 kg/ha, Clorantraniliprol 150-175 ml/ha.

Recoltarea

• Se va face ținând cont de umiditatea stas de 14%.

Știați că:

• România are tradiție și fermieri experimentați în cultivarea culturii de soia.

• Agronomic, soia este deosebit de importantă prin cantitatea mare de azot lăsată în sol (cca. 80-120 kg/ha), ceea ce duce la costuri scăzute cu circa 150 Euro/hectar pentru cultura următoare.

• Argentina și Ucraina, printre cei mai mari producători de soia la nivel global, au suprafețe semnificative unde media precipitațiilor este sub media României. Soia s-a dovedit a fi o cultură profitabilă chiar și în țări secetoase.

• Programul de susținere a agriculturii din UE prevede încurajarea cultivării culturii de soia în statele membre, ceea ce duce la subvenții suplimentare pentru fermieri.