Article •  20.02.2023

Corteva raportează rezultatele trimestrului IV și ale întregului an 2022

Marcat. Vedeți conținutul marcat Adauga la favorite
Ceva n-a mers bine. Vă rugăm să încercați din nou...

·         Produsele noi și tehnologiile diferențiate susțin creșteri de două cifre ale vânzărilor în 2022

·         Rezultatele veniturilor reflectă o execuție puternică într-un mediu de operare dinamic

·         2023 asigură cadrul de creare a valorii pentru 2025

INDIANAPOLIS, IN, 1 Februarie, 2023 – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” sau “Compania”) a raportat rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru și pentru întregul an încheiat la 31 decembrie 2022.

Reperele anului 2022

•      Vânzările nete pentru întregul an 2022 au crescut cu 11% față de anul precedent, având majorări în ambele segmente. Vânzările organice1 au sporit cu 15% în aceeași perioadă, cu creșteri puternice în toate regiunile.

•      Vânzările nete de semințe au crescut cu 7%, iar vânzările organice1 au crescut cu 9%, având sporuri notabile porumbul din America Latină și soia din America de Nord2, parțial compensate de reducerea suprafețelor de porumb și rapiță în America de Nord2. Prețul s-a mărit cu 9% la nivel global, pe fondul execuției continue a strategiei de preț pentru valoare a companiei și recuperării costurilor mai mari cu inputurile.

•      Vânzările nete de produse de protecție a plantelor au crescut cu 17%, iar vânzările organice1 s-au majorat cu 20%, cu evoluții asecendente în toate regiunile. Creșterea volumului a fost determinată de lansarea continuă a noilor produse, inclusiv EnlistTM și ArylexTM și insecticidului IsoclastTM. Creșterile de preț au reflectat o execuție puternică în toate regiunile ca răspuns la cresterea inflației.

•      Venitul GAAP și câștigul pe acțiune (EPS) din operațiunile continue au fost de 1,22 miliarde USD și, respectiv, 1,66 USD pe acțiune pentru întregul an 2022, cu scăderi față de anul precedent, determinate de beneficii non-numerare5 mai mici asociate cu planurile de pensionare. EBITDA operațional1 și EPS operațional1 au fost de 3,22 miliarde USD și 2,67 USD pe acțiune, respectiv. Execuția prețurilor, creșterea volumului în toate regiunile și creșterea productivității au fost parțial afectate de inflație și de impactu cursului de schimb valutar nefavorabil.

•      Compania a oferit direcțiile pentru întregul an 20233 și se așteaptă la vânzări nete în intervalul 18,1 miliarde USD până la 18,4 miliarde USD. EBITDA operațional1 este de așteptat să fie în intervalul 3,4 miliarde USD până la 3,6 miliarde USD. EPS operațional1 este de așteptat să fie în intervalul de 2,70 USD până la 2,90 USD per acțiune.

•      Compania se așteaptă ca achizițiile anunțate anterior ale companiilor Stoller și Symborg să se încheie în prima jumătate a anului 2023.

1. Vânzări organice, EPS operațional și EBITDA operațional sunt măsuri non-GAAP. Vezi pagina A-5 pentru detalii. 2. America de Nord cuprinde SUA și Canada. EMEA cuprinde Europa, Orientul Mijlociu și Africa. 3. Compania nu oferă cea mai comparabilă măsură GAAP pe o bază anticipativă. Vezi pagina 6 pentru detalii. 4. Soia Enlist E3™ este dezvoltată de Corteva Agriscience LLC împreună cu MS Technologies™. 5. Este vorba de acele beneficii acordate unor angajați de către firmă, beneficii care nu se includ in salariu ci doar în contractul de muncă: masină oferită de firmă, plata chiriei în unele cazuri, plata unei prime de mutare dintr-o țară în alta, etc..  

Sumar Trimestrul IV 2022

Pentru al patrulea trimestru încheiat la 31 decembrie 2022, vânzările nete au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările organice1 au crescut cu 11%, cu o contribuție importantă a Americii Latine și a Americii de Nord.

Prețul s-a majorat cu 12% față de anul precedent, reflectând execuția continuă a strategiei specifice a companiei și recuperarea prin preț a costurilor mai mari ale inputurilor. Volumul a scăzut cu 1% față de aceeași perioadă a anului precedent, în mare parte din cauza livrărilor mai reduse de porumb Pioneer în America de Nord, deciziei de a părăsi Rusia și războiului din Ucraina, precum și condițiilor meteorologice precum umiditatea crescută și prezența scăzută a dăunătorilor în regiunea Asia Pacific și condițiile de secetă în America Latină.

Pierderea GAAP din operațiunile continue după impozitul pe profit a fost de 41 milioane USD în trimestrul al patrulea 2022, comparativ cu veniturile de 155 milioane USD în trimestrul patru 2021. EBITDA operațional1 pentru trimestrul al patrulea a fost de 370 milioane USD, în creștere cu 41% față de anul precedent.

Sumar semințe

Vânzările nete de semințe au fost de 1,6 miliarde USD în al patrulea trimestru din 2022, în creștere de la 1,4 miliarde USD în trimestrul al patrulea din 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o majorare cu 19% a prețului, parțial  afectată de o scădere cu 1% a volumului.

Creșterile de preț au fost determinate de o execuție puternică la nivel global, deoarece fermierii acordă prioritate randamentului pentru a ajuta la compensarea inflației. Scăderile de volum au fost determinate de livrările mai scăzute de porumb marca Pioneer în America de Nord, de războiul din Ucraina și de decizia de a părăsi Rusia, parțial compensate de cererea puternică de porumb din Brazilia.

EBITDA operațional pe segment a fost de 71 de milioane USD în trimestrul al patrulea din 2022, în creștere față de (11) milioane USD în trimestrul al patrulea din 2021. Execuția prețurilor și acțiunile din cadrul companiei în curs de desfășurare de micșorare a costurilor și de mărire a productivității au compensat creșterile de costuri de intrare și de transport, volumele mai mici de vânzări și investiții crescute în cercetare și dezvoltare. Marja EBITDA operațională pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 510 puncte de bază față de perioada anului precedent.

Vânzările nete de semințe au fost de 9,0 miliarde USD în 2022, în creștere de la aproximativ 8,4 miliarde USD în 2021. Majorarea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 9% a prețului, parțial compensată de un impact  nefavorabil al cursului valutar, de 2%.

Mărirea prețului a fost determinată de o execuție puternică la nivel global, condusă de America de Nord și America Latină de creșterile prețurilor globale la porumb și soia  cu 9%, respectiv 11%. Creșterile  volumui de vânzări la porumbul din America Latină și de soia din America de Nord au fost afectate de reducerea suprafețelor de porumb în America de Nord și de constrângerile de aprovizionare la rapiță din America de Nord. Lansarea pe piața a soiei Enlist E3TM(4) a atins peste 45% din totalul hectarelor din America de Nord. Impactul valutar nefavorabil s-a datorat mai ales lirei turcești și euro, compensate parțial de evoluția realului brazilian.

Segmentul EBITDA operațional a fost de 1,7 miliarde USD în 2022, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Execuția prețurilor și acțiunile în curs de desfășurare în cadrul companiei de micșorare a  costurilor și de creștere a productivității au compensat costurile mai mari de intrare și de transport, impactul nefavorabil al schimburilor valutare, volumele mai scăzute în America de Nord și investițiile sporite în cercetare și dezvoltare. Marja EBITDA operațională pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 45 de puncte de bază față de aceeași perioadă a anului precedent.

Sumar Produse de Protecție a Plantelor

Vânzările nete de produse pentru protecția plantelor au fost de aproximativ 2,2 miliarde USD în al patrulea trimestru al anului 2022, comparativ cu aproximativ 2,1 miliarde USD în trimestrul al patrulea din 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 7% a prețului, parțial afectată de un impact nefavorabil de 2% al schimbului valutar și de unul de un procent de 1% asupra portofoliului.

Creșterea prețului a fost cuprinzătoare, cu câștiguri în toate regiunile, conduse de America Latină și America de Nord și, în cea mai mare parte, a reflectat majorarea prețurilor pentru materiile prime, costurile logistice mai mari și valoarea tehnologiei noastre diferențiate. Pătrunderea continua pe piață a noilor produse a fost foarte afectată de umiditatea crescută și prezența redusă a dăunătorilor în Asia Pacific și de condițiile de secetă din America Latină. Impactul valutar nefavorabil a fost condus de euro, compensat parțial de realul brazilian. Impactul asupra portofoliului de produse a fost determinat de o vanzare de produse din portofoliu în Asia Pacific.

Segmentul EBITDA operațional a fost de 332 milioane USD în trimestrul al patrulea din 2022, în creștere cu 9% față de trimestrul al patrulea din 2021. Execuția prețurilor, mixul favorabil și acțiunile de creștere a productivității au depășit impactul negativ al costurilor mai mari ale inputurilor, inclusiv creșterea costurilor materiilor prime și impactul nefavorabil al schimburilor valutare. Marja EBITDA operațională pe segment s-a îmbunătățit cu peste 60 de puncte de bază față de perioada anului precedent.

Vânzările nete de produse de protecție a plantelor au fost de aproximativ 8,5 miliarde USD în 2022, comparativ cu aproximativ 7,3 miliarde USD în 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere cu 11% a prețului și o creștere de 9% a volumelor. Aceste creșteri au fost parțial afectate de un impact valutar nefavorabil de 3%.

Creșterea prețului, condusă de America de Nord și America Latină, a reflectat în cea mai mare parte prețurile mărite pentru materiile prime și costurile logistice mai mari și valoarea tehnologiei noastre diferențiate. Creșterea volumului a fost determinată de pătrunderea continuă pe piață a noilor produse, inclusiv erbicidele EnlistTM și ArylexTM și insecticidul IsoclastTM, vânzările de produse noi au crescut cu 33% față de aceeași perioadă a anului trecut. Impactul schimbului valutar nefavorabil a fost condus de euro și lira turcească, compensate parțial de realul brazilian.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1,7 miliarde USD în 2022, în creștere cu 40% față de 2021. Câștigurile de prețuri și de volum și acțiunile de mărire a productivității au depășit atât efectul costurilor mai mari ale inputurilor, inclusiv costurile materiilor prime cât și impactul nefavorabil al monedei. Marja EBITDA operațională pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 330 de puncte de bază față de perioada anului precedent, în mare parte determinată de execuția prețurilor și de tehnologii noi și diferențiate.

Perspective pentru anul 2023

Perspectivele pentru agricultură rămân solide în 2023, cu o cerere record atât pentru cereale cât și pentru semințe oleaginoase, deoarece stocurile finale continuă să fie sub presiune. Prețurile mărfurilor sunt peste mediile istorice, iar bilanțurile fermierilor și nivelurile veniturilor rămân sănătoase, ceea ce îi determină pe fermieri să acorde prioritate tehnologiei pentru a maximiza rentabilitatea. Compania se așteaptă la o creștere a suprafeței semănate în SUA și continuă să monitorizeze condițiile meteorologice dinamice din întreaga lume.

Compania a oferit direcțiile3 pentru întregul an 2023. Corteva se așteaptă la vânzări nete în intervalul de 18,1 miliarde USD - la 18,4 miliarde USD, o creștere de 5% la mijlocul anului. A EBITDA operațional1,în intervalul de 3,4 miliarde USD - 3,6 miliarde USD, o creștere de 9% la mijlocul anului. Se așteaptă ca EPS operațional1 să se situeze în intervalul de 2,70 USD până la 2,90 USD pe acțiune, o creștere de 5% la mijlocul anului, ceea ce reflectă câștiguri mai mari și un număr mediu mai scăzut de acțiuni pe care compania le va cumpăra de la acționari sau le va emite, parțial afectate  de rata de impozitare efectivă și cheltuielile cu dobânzile mai mari prognozate. Acest ghid nu include achizițiile de produse biologice anunțate anterior, achiziții ce se așteaptă să se închidă în prima jumătate a anului 2023.

Compania nu este în măsură să reconcilieze măsurile sale financiare non-GAAP prospective cu cele mai comparabile măsuri financiare GAAP din S.U.A., deoarece nu pot fi estima cu o certitudine rezonabilă elemente aflate în afara controlului său, cum ar fi Elementele semnificative, fără un efort nerezonabil.

Conferință online privind al patrulea trimestru

Compania va găzdui o transmisie web live a conferinței privind veniturile din al patrulea trimestru 2022 cu investitorii pentru a discuta rezultatele și perspectivele sale, pe 2 februarie 2023, la 9:00 a.m. ET. Prezentarea care însoțește conferința este postată pe pagina Evenimente și prezentări pentru investitori a Companiei. O reluare a webcast-ului va fi disponibilă și pe pagina Evenimente și prezentări pentru investitori.

Despre Corteva

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) is a publicly traded, global pure-play agriculture company that combines industry-leading innovation, high-touch customer engagement and operational execution to profitably deliver solutions for the world’s most pressing agriculture challenges. Corteva generates advantaged market preference through its unique distribution strategy, together with its balanced and globally diverse mix of seed, crop protection, and digital products and services. With some of the most recognized brands in agriculture and a technology pipeline well positioned to drive growth, the Company is committed to maximizing productivity for farmers, while working with stakeholders throughout the food system as it fulfills its promise to enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come. More information can be found at www.corteva.com.

Follow Corteva on Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and YouTube.

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie agricolă globală, cotată la bursă, care combină inovația de vârf, implicarea clienților și execuția operațională pentru a oferi în mod profitabil soluții pentru cele mai presante provocări agricole din lume. Corteva generează preferințe avantajoase pe piață prin strategia sa unică de distribuție, împreună cu mixul său echilibrat și divers la nivel global de semințe, produse de protecția culturilor și produse și servicii digitale. Cu unele dintre cele mai recunoscute mărci din agricultură și o linie tehnologică bine poziționată pentru a stimula creșterea, compania se angajează să maximizeze productivitatea fermierilor, lucrând în același timp cu părțile interesate din sistemul alimentar, deoarece își îndeplinește promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă, asigurând progres pentru generațiile viitoare. Mai multe informații pot fi găsite pe www.corteva.ro.

Urmăriţi Corteva Agriscience pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter şi YouTube

Declarație de atenționare cu privire la declarațiile anticipative

Prezentul comunicat de presă conține declarații anticipative în privința secțiunii 21E din Legea Bursei de Valori Mobiliare din 1934, așa cum a fost modificată, și a secțiunii 27A din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933, așa cum a fost modificată, care sunt destinate să fie acoperite de dispozițiile privind sfera de siguranță pentru declarațiile prospective conținute în Actul de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995, și pot fi identificate prin utilizarea de cuvinte precum “planuri”, “așteaptari”, “will”, “anticipează”, “crede”, “intenționează”, “proiecte”, sau alte cuvinte cu sens similar. Toate declarațiile care abordează așteptările sau previziunile despre viitor, inclusiv declarațiile despre finalizarea acestei tranzactii sau rezultatele financiare ale Corteva; strategia de creștere, dezvoltare a produselor; aprobări reglementare; poziționarea pe piață; strategia de alocare a copiltalului; lichidtățile; inițiativele și obiectivele de sustenabilitate, de mediu și de guvernanță (“ESG”); si beneficiile anticipative ale actiunilor de restructurare a achizitiilor sau a initiativelor de economisire a costurilor, și rezultatul situațiilor neprevăzute, cum ar fi litigiile și problemele de mediu, sunt declarații anticipative.

Declarațiile anticipative se bazează pe anumite ipoteze și așteptări ale evenimentelor viitoare care pot să nu fie exacte sau realizate. Declarațiile anticipative, împreună cu alte estimari implică, de asemenea, riscuri și incertitudini, multe dintre acestea depășind controlul companiei Corteva. Deși lista factorilor prezentată mai jos este considerată reprezentativă, nu ar trebui să se considere că o astfel de listă reprezintă o declarație completă a tuturor riscurilor și incertitudinilor potențiale. Factorii nelistați pot prezenta obstacole suplimentare semnificative în calea realizării declarațiilor anticipative. Consecințele diferențelor semnificative de rezultate prin comparație cu cele anticipate în declarațiile anticipative ar putea include, printre altele, perturbarea activității, probleme operaționale, pierderi financiare, răspunderea juridică față de terți și riscuri similare, dintre care oricare ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității Corteva, asupra rezultatelor operațiunilor și asupra situației financiare. Unii dintre factorii importanți care ar putea determina ca rezultatele efective ale companiei Corteva să difere semnificativ de cele preconizate în oricare dintre declarațiile anticipative includ: (i) incapacitatea de a dezvolta și comercializa cu succes linia de produse Corteva; (ii) incapacitatea de a obține sau de a menține aprobările reglementare necesare pentru unele dintre produsele Corteva; (iii) efectul gradului de înțelegere și acceptare publică sau al acceptării publice percepute a biotehnologiei Corteva și a altor produse agricole; (iv) efectul schimbărilor în politicile agricole și polticile publice conexe ale guvernelor și organizațiilor internaționale; (v) costurile conformării cu cerințele de reglementare în evoluție și efectul încălcărilor reale sau presupuse ale legilor de mediu sau ale cerințelor de autorizare; (vi) efectul schimbărilor climatice și al factorilor sezonieri și meteorologici imprevizibili; vii) nerespectarea legilor concurenței și antitrust; (viii) efectul concurenței în industria Corteva; (ix) crearea de către concurent a unei platforme intermediare pentru distribuția produselor Corteva; (x) impactul dependenței Corteva de terți în ceea ce privește anumite materii prime sau licențe și comercializare; (xi) efectul volatilității în costurile de intrare ale Corteva; (xii) riscul legat de conflictul geopolitic și militar; (xiii) efectul spionajului industrial și al altor perturbări asupra lanțului de aprovizionare, tehnologiei informației sau sistemelor de rețea ale Corteva; (xiii) (xiv) riscurile legate de litigiile de mediu și obligațiile de despăgubire a datoriilor EIDP moștenite în legătură cu separarea Corteva; (xv) riscuri legate de operațiunile globale ale Corteva; (xvi) eșecul de a gestiona eficient achizițiile, cesionările, alianțele, restructurările, inițiativele de economisire a costurilor și alte acțiuni de portofoliu; (xvii) incapacitatea de a strânge capital prin piețele de capital sau prin împrumuturi pe termen scurt în condiții acceptabile pentru Corteva; (xviii) neachitarea de către clienții Corteva a datoriilor față de Corteva, inclusiv a programelor de finanțare a clienților; (xix) creșteri ale obligațiilor de finanțare a pensiilor și a altor planuri de beneficii postangajare; (xx) sentimentul piețelor de capital față de aspectele ESG; (xxi) riscuri legate de pandemii sau epidemii; (xxii) drepturile de proprietate intelectuală ale Corteva sau apărarea împotriva revendicărilor de proprietate intelectuală susținute de alții; (xxiii) efectul produselor contrafăcute; (xxiv) dependența Corteva de acordurile de licență încrucișată de proprietate intelectuală; (xxv) alte riscuri legate de Separarea de DowDuPont.

În plus, pot exista alte riscuri și incertitudini pe care Corteva nu le poate identifica în prezent sau pe care Corteva nu se așteaptă în prezent să le aibă ca impact semnificativ asupra activității sale. În cazul în care, în orice declarație anticipativă, se exprimă o așteptare sau o credință cu privire la rezultatele sau evenimentele viitoare, această așteptare sau credință se bazează pe planurile și așteptările actuale ale conducerii Corteva și se exprimă cu bună credință și se consideră că au o bază rezonabilă, dar nu poate exista nicio asigurare că așteptările sau credințele vor rezulta sau vor fi realizate sau obtinute. Corteva declină și nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui orice declarație prospectivă , cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă. O discuție detaliată a unora dintre riscurile și incertitudinile semnificative care pot determina rezultate și evenimente să difere semnificativ de astfel de declarații anticipative sau alte estimări este inclusă în secțiunea „factori de risc” a raportului anual al Corteva privind formularul 10-K, modificat ulterior prin raportarile trimestriale in formularul 10-Q si prin rapoartele curente in fromularul 8-K.