Agronomice •  06.04.2020

Înființarea culturii cartofului

Marcat. Vedeți conținutul marcat Adauga la favorite
Ceva n-a mers bine. Vă rugăm să încercați din nou...

În această perioadă are loc pregătirea terenului și plantarea uneia dintre cele mai tehnice plante de cultură, cartoful, fiind încadrat în grupa plantelor cu cerinţe ridicate faţă de elementele nutritive, din cauza potențialului său productiv ridicat şi a sistemului radicular slab dezvoltat.

Pentru a reuși să obținem producții ridicate, trebuie să ținem cont de cele mai importante elemente nutritive: azotul, fosforul, potasiul, calciul, magneziul. De asemenea, gunoiul de grajd are un rol important, deoarece contribuie la îmbunătățirea calităților fizico-chimice ale solului.

Lucrările solului au un rol esențial în obţinerea unor producţii mari şi de calitate, arătura adâncă (aprox. 30 cm), fiind o lucrare obligatorie pe toate tipurile de sol și care se execută toamna. Lucrările de pregătire a terenului pentru plantare se efectuează cu 1-2 zile înaintea plantării. Perioada optimă de plantare este atunci când la adâncimea de 10 cm în sol temperatura minimă este de 5-6°C.

Pentru obținerea de producții sănătoase este necesară aplicarea timpurie (odată cu planterea) a insecto-nematocidului Vydate® 10G sub formă de granule dispersabile.

Vydate® 10G este un insecticid şi nematocid de contact şi sistemic din grupa carbamaţilor, rolul său fiind ca în sol să prevină pătrunderea nematozilor în rădăcini, în primele stadii de creştere, când plantele au sensibilitate maximă. Pe lângă nematozi, Vydate® 10G combate şi alte insecte dăunătoare din sol.  Substanța sa activă, oxamil, este eliberată treptat din granule, sub influenţa umidităţii solului. El migrează către suprafaţa solului prin capilaritate şi se translocă spre vârfurile plantei odată cu seva brută. Vydate® 10G este eficace în combaterea dăunătorilor rezistenți la insecticidele organo-fosforice.

Produsul se aplică la plantare și la rebilonare încorporând în sol o doză de 10-30 kg/ha. În funcţie de doza aplicată afectează toate stadiile de dezvoltare a nematozilor.

Vydate® 10G combate eficient cei mai păgubitori dăunători, precum: Globodera sp., Ditilenchus sp., Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Heterodera sp.

Jakab Arpad

KAM Specialty Crops