Obiective care aduc beneficii operațiunilor noastre

Operațiuni_privind gazele cu efect de seră

Angajamentul nostru

Suntem dedicați sporirii sustenabilității operațiunilor noastre și soluțiilor pe care le furnizăm fermierilor. Angajamentele noastre pe 10 ani includ inovarea sustenabilă, stabilirea unei strategii privind clima, utilizarea exclusivă de ambalaje sustenabile și sporirea eforturilor de sustenabilitate ale unităților noastre.

Obiectivele noastre pentru 2030

Solicitarea de criterii de sustenabilitate pentru produsele noi

Fiecare produs Corteva Agriscience nou va îndeplini criteriile noastre de sustenabilitate până în 2025.

În sistemul nostru agricol, transformarea și inovația sunt esențiale pentru depășirea provocărilor viitorului. De aceea, fiecare concept nou pe care îl dezvoltăm va îndeplini criterii specifice de sustenabilitate înainte de a fi avansat pe canalul nostru de inovare a produselor.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)

Reducerea cu 65% a intensității emisiilor din domeniul 1 și 2, precum și o reducere cu 20% a intensității emisiilor din domeniul 3 până în 2030, prin asumarea, la nivel de companie, a unor Obiective bazate pe dovezi științifice.

Pe măsură ce fermierii și industria agricolă se confruntă cu impactul iminent al schimbărilor climatice, asumarea Obiectivelor bazate pe cercetări științifice, corelate cu scenariul 1,5oC sau mai bine demonstrează faptul că intenționăm să ne achităm de sarcinile ce ne revin în acest domeniu important.

Utilizarea exclusivă a ambalajelor sustenabile

Toate ambalajele vor fi reutilizabile sau reciclabile până în 2030

Ambalajele sustenabile reduc utilizarea generală a plasticului și deșeurile. Dezvoltăm noi procese și tehnologii care permit tuturor ambalajelor să fie reutilizate sau reciclate.

Sporirea eforturilor de sustenabilitate

Operațiuni mai durabile prin reducerea deșeurilor, conservarea apei, îmbunătățirea biodiversității, creșterea transparenței și aprovizionare sustenabilă.

De exemplu, ne îndreptăm către o producție zero de deșeuri pentru toate operațiunile de multiplicare a semințelor și conservăm apa din zonele afectate de secetă. De asemenea, implementăm cele mai bune practici de biodiversitate în toate unitățile și fermele de cercetare Corteva. În plus, vom crește nivelul de incluziune al lanțului de aprovizionare astfel încât, până în 2030, 25% din cheltuielile globale pentru acest sector să fie alocate furnizorilor diverși și micilor întreprinzători. Aflați mai multe despre angajamentul nostru pentru incluziune, diversitate și egalitate.

Femeie inspectând porumbul

Facem întotdeauna ceea ce este corect, menținând standarde de etică înalte și desfășurându-ne activitatea în mod sigur și transparent.

— Valoare de bază Corteva