P9944

Porumb | LumiGEN™ | Optimum® AQUAmax®

CARACTERISTICI GENERALE: 

• Hibrid de tip „DUAL” potrivit atât pentru boabe cât și pentru siloz.

• Productivitate superioară hibrizilor cu maturitate similară.

• Pierderea foarte rapidă a apei la maturitate.

• Deosebită adaptabilitate, în condiții de climă excesiv continentală.

SFATURI PENTRU FERMIERI: 

• Se pretează a fi semănat în toate arealele de cultură din țara noastră.

DENSITĂȚI RECOMANDATE: 

• Neirigat: 68.000 - 78.000 plante recoltabile/ha

• Irigat: 78.000 - 85.000 plante recoltabile/ha

FAO 360

NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE: 16 - 18

NUMĂR DE SEMINȚE PE RÂND: 35 - 38

MMB: 370 - 420 grame