P9639

Porumb | Optimum® AQUAmax® | LumiGEN™

CARACTERISTICI GENERALE:

• Foarte bună productivitate.

• Toleranță bună la secetă și arșiță.

• Este hibridul care aduce o productivitate ridicată, dar oferă în același timp și siguranță.

• Explorează un volum foarte mare de sol și are un randament foarte bun de utilizare al rezervelor de apă.

DENSITĂȚI RECOMANDATE:

• Neirigat: 70.000 - 75.000 plante recoltabile/ha

• Irigat: 75.000 - 82.000 plante recoltabile/ha

SFATURI PENTRU FERMIERI:

• Recomandat în condiții de tehnologie superioară.

FAO: 360

NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE: 16-18

NUMĂR DE BOABE PE RÂND: 38-44

MMB: 375 - 410 grame