P0304

Porumb |

CARACTERISTICI GENERALE:

• Hibridul pentru mălai cu cea mai bună productivitate.

• Hibrid sticlos, ce prezintă caractere agronomice superioare și o foarte bună toleranță la bolile știuletelui.

• Cel mai ridicat potențial de producție pentru această categorie.

• Foarte bună stabilitate și toleranță la secetă și arșiță.

DENSITĂȚI RECOMANDATE:

• Neirigat: 58.000 - 62.000 plante recoltabile/ha

• Irigat: 68.000 - 72.000 plante recoltabile/ha

SFATURI PENTRU FERMIERI:

• Recomandat pentru industria de morărit și panificație, în toate zonele de cultură.

FAO 430

NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE: 12-14

NUMĂR DE SEMINȚE PE RÂND: 32-35

MMB: 260-285 grame