Blog •  23.06.2020

Regulamentul oficial al programului TalentA

Marcat. Vedeți conținutul marcat Adauga la favorite
Ceva n-a mers bine. Vă rugăm să încercați din nou...

Programul TalentA a fost inițiat de Corteva Agriscience și în România și s-a implementat în perioada iulie-octombrie 2020, în format online, continuând să fie lansat an de an, de atunci.

Programul prevede următoarele etape: instruirea participantelor (parcurgerea unor cursuri online de business și agribusiness), realizarea proiectelor, evaluarea proiectelor de către o comisie de specialitate, alegerea câștigătoarelor concursului (3 câștigătoare), premierea acestora.

Premiile vor fi acordate la finalul programului TalentA, după cum urmează:

-          Locul I: 6000$

-          Locul II: 5000$

-          Locul III: 4000$

Cine poate deveni membru TalentA?

Femeile care lucrează în agricultură și trăiesc în zonele rurale, indiferent de statut și amploare, care doresc să lucreze la proiecte de dezvoltare și se străduiesc să-și facă afacerea durabilă, dinamică și competitivă, precum și să promoveze dezvoltarea comunităților în care trăiesc și lucrează.

La acest program se pot înscrie doar persoanele de gen feminin, fiind un proiect dedicat femeilor care doresc să își dezvolte afecerile personale din agribusiness, dar și celor care doresc să se dezvolte personal și vor să se inițieze în lumea agribusiness-ului.

Scopul programului: folosirea instrumentelor moderne de comunicare pentru a sensibiliza femeile din mediul rural, în special femeile din agricultura României; oferirea unor programe educaționale care ajută la dezvoltarea afacerilor, educația financiară, accesul la finanțare, tehnologii noi pentru agricultură; dezvoltarea  capacităților manageriale, a abilităților noi pentru a dezvolta, moderniza și îmbunătăți viața în comunitățile în care femeile  își desfășoară activitatea; facilitarea implementării celor mai bune planuri de afaceri  prin acordarea de premii câștigătorilor și motivarea participanților la program.

Termeni și condiții:

Inițiator / fondator - Corteva Agriscience, care a inițiat și asigură implementarea programului în România.

Star Performining este executorul cursurilor online, partenerul organizațional și de comunicare al Programului.

Partener al Programului - organizații, instituții și alte entități juridice care susțin Programul și promovează implementarea acestuia prin furnizarea de asistență organizațională, informațională, educațională etc.

Participant - cetațean al României care îndeplinește cerințele specificate în regulament, a acceptat condițiile și s-a angajat să se conformeze acestora, a completat chestionarul.

Formularul de cerere este un formular postat pe website-ul Corteva, completat de o persoană care și-a exprimat dorința de a participa la program în calitate de participant.

Proiectul este un program de afaceri dezvoltat de un participant la program, care își propune să rezolve pe termen scurt o problemă specifică, reală, importantă pentru dezvoltarea locală.

Consiliul de experți este un organism colegial al programului, a cărui sarcină principală este de a selecta participanții care vor participa la etapele relevante ale programului și de a determina câștigătorii concursului de micro-proiect.

Consiliul de experți este format din reprezentanți ai inițiatorului programului, lideri ai industriei și ai opiniei publice, reprezentanți ai partenerilor și mass-media.

1. DISPOZIȚII GENERALE

Programul este inițiat și implementat de Corteva Agriscience.

Antreprenorul are dreptul să coopereze cu alte persoane și să încheie acorduri relevante pentru implementarea corespunzătoare a Programului, în consultare cu inițiatorul Programului.

Regulile se aplică tuturor persoanelor care participă la program, și anume: membrilor Consiliului de experți, participanților, precum și altor persoane care au drepturi și obligații în conformitate cu normele. Aceste persoane, care participă la program, sunt de acord necondiționat cu Termenii și condițiile de participare la program.

Consiliul de experți își desfășoară activitățile în mod independent, își ia deciziile în mod liber, ghidat de propriile convingeri, pe baza scopului programului.

Inițiatorul și Executantul nu influențează deciziile Consiliului de expertiză, ci au dreptul de vot consultativ în activitatea sa.

Participanții care au fost de acord cu Regulile și care îndeplinesc cerințele Regulilor au voie să participe la program.

Participantul la program sau orice altă persoană care participă la program garantează și confirmă că, în timpul implementării programului și / sau oricărei alte participări la program, nu va încălca în niciun fel cerințele legislației României și nu va lua măsuri care ar putea dăuna organizației, inclusiv reputația afacerii.

Consiliul de experți își rezervă dreptul de a nu admite participanților la program care nu au un plan specific pentru implementarea micro-proiectelor lor sau care nu îndeplinesc alte condiții ale programului, în conformitate cu regulile.

Perioada de implementare a programului: între 01.07.2020 și 15.10.2020.

Perioada de implementare a Programului și punerea în aplicare a oricăreia dintre etapele acestuia pot fi modificate în mod unilateral.

Executantul, în coordonare cu inițiatorul sau la ordinul său, are dreptul de a modifica unilateral Regulile.

Informațiile privind modificările relevante sunt postate pe website-ul Corteva.

2. PERSOANE ȘI ORGANE CARE PARTICIPĂ LA PROGRAM

Persoanele și organele care participă la program sunt participanții, Consiliul Experților și Partenerii, dar și alte persoane implicate de Antreprenor pentru implementarea corespunzătoare a scopului și obiectivelor Programului.

Un participant poate fi un cetățean al României, care a completat chestionarul, a adoptat Regulile și are un concept de micro-proiect pentru dezvoltare și implementare ulterioară și îndeplinește, de asemenea, următoarele cerințe:

• înregistrarea, completarea chestionarul, declararea unui concept de micro-proiect pentru dezvoltare și implementare ulterioară;

• la momentul completării chestionarului avea 18 ani;

• nu a deținut sau nu deține funcția de șef al organului executiv central al României;

• cazurile de infracțiuni administrative nu sunt luate în considerare împotriva lui;

• nu este suspect și / sau acuzat de comiterea unei infracțiuni;

• nu are antecedente penale pentru comiterea unei infracțiuni intenționate, dacă acest cazier nu a fost expirat și înlăturat în modul prevăzut de lege;

• a fost de acord cu Regulile programului;

• Participanții la program nu pot fi angajați ai grupului de companii sau entități juridice Corteva Agriscience care cooperează cu Corteva Agriscience prin furnizarea de servicii, precum și reprezentanți ai autorităților publice.

Participantul se angajează:

• la solicitarea Organizatorilor și în termenele stabilite de aceștia să furnizeze date și informații fiabile despre activitățile sale în toate etapele programului;

• la solicitarea Organizatorilor de a participa la filmările unor știri sau alte materiale audiovizuale, de a acorda interviuri și comentarii;

• să furnizeze Consiliului experților informații, documente sau orice alte informații legate de participarea sa la program;

• să respecte cu strictețe regulile programului;

• cu excepția situațiilor de forță majoră sau în cazul refuzului voluntar și fix al părților de a participa la program în toate etapele, la ora, data și locul specificate în reguli sau în notificările primite de la organizatori - prin e-mail și / sau telefon și / sau mesaje postate pe social media. Participantul garantează funcționarea non-stop a mijloacelor de comunicare specificate la completarea chestionarului și notificarea în timp util a implementatorului cu privire la orice modificare a datelor specificate privind mijloacele de comunicare;

• răspunde la apeluri, text sau mesaje electronice ale reprezentanților programului;

• să nu comită acțiuni sau omisiuni care ar putea duce la încălcarea drepturilor și intereselor altora.

Principalele funcții și responsabilități ale Consiliului de expertiză sunt următoarele:

• supravegherea procesului de selecție a participanților la program, garantând transparența, imparțialitatea și deschiderea acestuia;

• asigurarea creării unei imagini pozitive a programului;

• transmiterea organizatorilor de propuneri privind modalitățile de îmbunătățire a implementării programului.

Componența cantitativă și personală a Consiliului de experți, ordinea lucrărilor și luarea deciziilor este determinată de Organizatori și după formarea Consiliului de experți - Consiliul împreună cu Organizatorii.

Deciziile Consiliului de expertiză sunt adoptate cu majoritate simplă, prin vot deschis și sunt înregistrate în procesul-verbal.

În cazul litigiilor, președintele Consiliului de expertiză are un vot decisiv.

Organizatorii, la discreția lor, promovează și fac publicitate Programului - atât pe cont propriu, cât și cu implicarea terților, folosind propriile canale de comunicare și capacitățile terților - prin acordul reciproc și în termeni clar definiți.

3. ETAPELE PROGRAMULUI

PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII DE PRIMIRE A PREMIULUI DE CĂTRE CÂȘTIGĂTORUL PROGRAMULUI

3.1. Câștigătorul Programului primește premiul principal în numerar, pe care este obligat să îl cheltuiască pentru implementarea Programului, pe care l-a reprezentat la finalul programului.

3.2. Recalcularea premiilor de finanțare este trimisă în contul câștigătorilor programului prin transferul sumelor corespunzătoare sumelor anunțate de recompense, inclusiv toate impozitele și taxele.

3.3. Câștigătorul poate primi un premiu în numerar doar personal și în mod independent, nicio altă persoană nu are dreptul să primească un premiu în numerar pentru Câștigător.

3.4. Câștigătorul în numerar al programului trebuie să primească premiul în modul și în termenii determinați de inițiator.

4. PERMISE ȘI CONSIMȚĂMÂNT

4.1. Date personale.

4.1.1. Participantul, ca subiect de date cu caracter personal, acordă Organizatorilor consimțământul pentru: acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, reînnoirea, utilizarea și distribuirea (distribuirea, vânzarea, transferul), depersonalizarea, distrugerea datelor cu caracter personal, inclusiv utilizarea sistemelor informaționale (automatizate) date cu caracter personal furnizate voluntar la completarea chestionarului și / sau în timpul înregistrării, precum și în alte cazuri specificate de reguli. Posesorii datelor cu caracter personal sunt Organizatorii.

4.1.2. Participantul confirmă că este familiarizat cu drepturile sale ca subiect de date cu caracter personal, care sunt prevăzute Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2. Participantul acordă permisiunea de a primi mesaje SMS și / sau e-mailuri și / sau mesaje în rețelele sociale prin numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, profilul din rețelele de socializare, pe care un astfel de participant le-a indicat la completarea chestionarului.

4.3. Participantul este conștient de semnificația socială a Programului, de scopul și obiectivele stabilite în reguli, precum și de faptul că scopul principal al organizatorilor este acoperirea completă, obiectivă și imparțială a participanților la program, înțelege că organizatorii pot colecta, prelucra , stoca, folosi, disemina informații despre participant, care, inclusiv, dar fără a se limita la (1) specificat în completarea chestionarului, (2) declarate în program, (3) furnizate organizatorilor sau oricărei alte persoane în timpul interviului , (4) postat pe pagina Participantului în rețeaua socială, care este indicat de acesta în timpul completării Chestionarului, sau (5) orice alte informații primite și înregistrate de organizatori cu privire la Participant.

Participantul este conștient de faptul că, în timpul participării la program, astfel de informații pot fi înregistrate de către organizatori sau alte persoane prin intermediul fotografiilor, filmelor, televiziunii, videoclipurilor, precum și că aceste informații se pot referi la viața personală a participantului, inclusiv la rețelele sociale, aplicații și aplicații mobile pentru mesagerie etc.

Participantul își acordă consimțământul irevocabil pentru o astfel de înregistrare, colectare, prelucrare, stocare, utilizare, diseminarea informațiilor referitoare la acest Participant sau la aceste informații referitoare la Participant.

4.4. Participantul își dă acordul deplin și necondiționat la filmarea de fotografii, filme, televiziune sau / și alte fixări ale imaginii Participantului în timpul participării la program și în perioada implementării acestuia (în continuare - imagini), precum și procesarea, stocarea, utilizarea, distribuția materialelor cu imaginea și cu participarea participantului.

Participantul este conștient că imaginea poate fi afișată public, reprodusă sau distribuită în orice fel, legată de implementarea Programului, promovarea acestuia, anunțarea, publicitatea Programului și în orice alt mod, atât în România, cât și în pe teritoriul altor țări ale lumii fără limită de timp. În acest caz, participantul nu va obiecta și nu va contesta în niciun fel o astfel de utilizare a imaginii.

Participantul este de acord să compileze imaginea cu alte imagini, text, grafică, filme, audio, lucrări audiovizuale, precum și editarea, modificarea procesului de creare și utilizare a materialelor cu imaginea.

Participantul refuză să se familiarizeze cu materialele, inclusiv interviurile cu imaginea, precum și cu imaginea modificată și nu va solicita Organizatorilor și altor persoane înrudite cu Programul să șteargă sau să modifice altfel materialul capturat / schimbat cu Imaginea.

4.5. Participantul garantează că nu există circumstanțe care în timpul Programului să împiedice sau să împiedice participarea viitoare a Participantului la program, precum și cele care pot crea pentru participanți obstacole la locul de muncă (studiu) și în viața privată (personală) în legătură cu participarea acestuia la program.

4.6. Participantul acordă Organizatorilor dreptul exclusiv de a utiliza fără restricții pe teritoriu, forma și modul drepturilor de proprietate intelectuală care vor fi create / utilizate de Participant în timpul participării la program, precum și de a acorda permisiunea de a utiliza astfel de obiecte de către terți, pe perioada programului și trei ani de la finalizarea acestuia, acțiuni ale programului.

Utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală de către Organizator sau terți va fi realizată în scopul popularizării și publicității Programului, plasării unor astfel de obiecte pe Site, pe alte site-uri de pe Internet, distribuție prin televiziune, pentru realizarea funcțiilor prevăzute de reguli și / sau alte documente care trebuie aprobate în conformitate cu Regulile etc.

4.7. În timpul Programului și după încheierea acestuia, Participantul se angajează să nu difuzeze sub nicio formă (interviuri, recenzii, comentarii etc.) și în niciun fel (presa scrisă și electronică, rețele sociale, forumuri, bloguri, pe Internet, televiziune etc.) informații despre participanți și / sau Program și / sau Implementator și / sau alte persoane implicate în implementarea Programului, a căror difuzare poate dăuna onoarei, demnității sau respectiv reputației afacerilor acestor persoane.

4.8. Membrii Consiliului de experți dau consimțământul Organizatorilor pentru a-și folosi numele, imaginile, informațiile despre apartenența la organizații publice, date biografice etc., prin publicarea acestor informații pe Site, prin difuzarea acestor informații pe alte site-uri web pe Internet, pe canalele TV din România, în presa scrisă și în alte mass-media, în rețelele de socializare etc., pentru a menține conștientizarea unui număr nedeterminat de persoane despre participarea acestor persoane la program.

5. RESPONSABILITATE

5.1. Participantul este responsabil personal pentru acțiunile sale pe parcursul participării la program, pentru daunele cauzate oricărei persoane, pentru neîndeplinirea obligațiilor și acordurilor dintre participant și sponsor, pentru utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală etc. Această listă nu este exhaustivă.

5.2. Organizatorii nu sunt responsabili pentru conținutul micro-proiectelor, pentru exactitatea informațiilor furnizate de participanți.

5.3. Consiliul de experți este responsabil pentru deciziile sale.

5.4. Organizatorii nu sunt responsabili pentru imposibilitatea înregistrării, completarea Chestionarului, votarea pe Site, pentru primirea de către Participant a mesajelor prin e-mail și / sau prin telefon și / sau social media, din cauza circumstanțelor care nu pot fi controlate de Organizatori.

5.5. Dacă Participantul a furnizat intenționat informații inexacte despre el însuși în chestionar, nu își îndeplinește și / sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile în temeiul Regulilor, Organizatorii au dreptul să rezilieze participarea Participantului la program unilateral.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. În cazul unei situații care implică o interpretare ambiguă a Regulilor, a oricăror dispute și / sau probleme care nu sunt reglementate de reguli, soluționarea acestor probleme este rezervată de Organizatori. Această decizie a Organizatorilor este definitivă și nu poate fi atacată.

6.2. Deciziile Organizatorilor, Consiliul de experți, inclusiv rezultatele votării (indiferent de metodele de votare), cu privire la desfășurarea evenimentelor din Program și determinarea câștigătorilor, etc., nu sunt supuse contestației, explicațiilor, anulării, revizuirii; Participantul confirmă, acceptă și este de acord cu astfel de decizii și, de asemenea, garantează că se va abține de la a le pune la îndoială sau de a le ataca în vreun fel.

6.3. Termenii specificați în reguli se referă exclusiv la Programul derulat în cadrul Regulilor.

6.4. Toate problemele care nu sunt reglementate direct de reguli sunt reglementate în conformitate cu legislația actuală a României.