P9757

Porumb

CARACTERISTICI GENERALE:

• Combină productivitatea deosebită a lui P9903 cu stabilitatea lui P9537, răspunde pozitiv în orice condiții de climă și tehnologie. 

• "Stay green", cu o capacitate deosebită de explorare a solului de către rădăcini. 

• Deosebită stabilitate la secetă și arșiță pe un fond de productivitate excepțională. 

• Plantă compactă, randament foarte bun de utilizare a nutrienților. 

• Se recomandă semănatul timpuriu.

SFATURI PENTRU FERMIERI:

• Destinat fermierilor care doresc maximizarea producției în condiții de siguranță. 

• Se pretează pentru semănat timpuriu.

DENSITĂȚI RECOMANDATE: 

• Neirigat: 66.000 - 72.000 plante recoltabile/ha 

• Irigat: 79.000 - 86.000 plante recoltabile/ha

FAO 370

NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE: 16 - 18

NUMĂR DE SEMINȚE PE RÂNDURI: 39 - 44

MMB: 370 - 410 grame