P64LE136

Floarea Soarelui

CARACTERISTICI GENERALE:

• Hibrid tolerant la secetă și arșiţă, foarte bine adaptat condițiilor din România cu productivitate excepțională. Talie medie. 

• Tolerant la lupoaie (Orobanche cumana) rasa G (OR5 + OR7), rezistenţă genetică la mană rasele 710 și 714, toleranță bună Phomopsis și Sclerotinia. 

• Rezultate excepționale în condiții favorabile și nefavorabile. 

SFATURI PENTRU FERMIERI:

• Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie (Orobanche cumana) mai agresive decât rasa E, pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate.

DENSITĂȚI RECOMANDATE:

• Neirigat: 55.000 - 58.000 boabe germinabile/ha 

• Irigat: 58.000 - 62.000 boabe germinabile/ha