Arigo®

Erbicide

Arigo® este un erbicid selectiv pentru combaterea în postemergenţa timpurie a buruienilor graminee şi cu frunză lată, anuale şi perene la porumb. Culturile înregistrate

Porumb

Porumb (Zea mays ssp. mays)

Precizari tehnice

 • Ingrediente active

  Conține: 12% nicosulfuron + 3% rimsulfuron + 36% mezotrione.

 • Rata de aplicare

  Doză recomandată: 330 gr/ha + Trend, 250 ml/ha – un singur tratament post-emergent, gramineele perene maxim 20 cm înălțime, buruieni cu frunza lată 2-4 frunze.
  Volumul de suspensie: 200-400 l/ha
  Numărul maxim de tratamente pe an: 1

 • Timpul aplicarii

  Se aplică în postemergenţă în faza de 2-4 frunze ale porumbului, cel mai târziu până în stadiul de 6 frunze (BBCH 16).
  Cele mai bune rezultate se obţin asupra buruienilor tinere, aflate în creștere activă; în stadiul de 2-4 frunze și gramineele perene până la 15-20 cm înălţime.
  Precipitaţiile care cad în primele 5-7 zile după aplicare sau irigarea, îmbunătățesc eficacitatea și activitatea reziduală.
  Condiţiile severe de stres hidric manifestate în primele zile după aplicarea tratamentului pot determina controlul mai slab al buruienilor.
  Aplicarea unei prașile este recomandată după 2 săptămâni de la aplicare.
  Ploaia survenită după 4 ore de la aplicarea tratamentului, nu afectează eficacitatea produsului.

  Timp de pauză: de la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă.

 • Informatii suplimentare

  Formulare: granule dispersabile în apă (WG).

  Restricții
  Arigo® nu se aplică pe culturi care au fost stresate de îngheț, secetă, băltiri de apă, boli, dăunători (Oscinella frit), deficiențe de nutriţie sau de alţi factori care pot afecta vigoarea și creșterea plantelor.
  Aplicaţi numai când temperatura este mai mare de 10O C. După o perioadă rece (sub 10O C) sau precipitaţii continue, folosiţi Arigo® când porumbul și-a revenit și s-a format stratul de ceară.
  Nu aplicaţi în zile cu temperatură maximă peste 30O C și insolaţie puternică.
  Nu aplicaţi când fluctuaţia temperaturii este mai mare de 17O C, între zi și noapte.
  Nu aplicaţi dacă precipitaţiile pot surveni la mai puţin de trei ore de la tratament.
  Nu aplicaţi pe culturi umezite de rouă sau ploaie.
  Nu aplicaţi prin canale de drenaj sau sisteme de irigaţie.
  Nu aplicaţi direct pe suprafeţe de apă.
  A se evita prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.


A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate.

Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din prezenta etichetă.

Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare!