Vydate® 10L

Nematocide

NEMATOCID CU SPECTRU LARG DE COMBATERE LA CARTOF ȘI LEGUME


• Spectru larg de combatere: insecticid, nematocid și acaricid.

• Protectiv pentru mediu, microfloră și microfauna utilă, combate dăunătorii rezistenţi la insecticide organofosforice.

• Protectiv pentru diverse culturi: cartof, legume, sfeclă de zahăr.

• Dozele sunt calculate în funcţie de dăunător, stadiile de dezvoltare ale acestora, intensitatea infestării.

• Are efect rapid

• Acţiune sistemică și de contact.

• Omoară dăunătorii ţintă în toate stadiile de dezvoltare.


Culturile înregistrate

Cartof

Legume


Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Conține: Oxamyl.

 • Mode of Action

  • Acţiune foliară: de contact și sistemică.

  • Absorbţia substanţei active se face prin rădăcină sau frunze și este translocat mai apoi în toate organele vegetale.

  • Protejează întreaga plantă timp îndelungat (atât organele supraterane, cât și cele subterane).

  • Produsul se degradează rapid, timpul de înjumătăţire în sol fiind de 15 zile.

  • Este biodegradabil total, fiind redus până la CO2 și molecule organice simple.

  • În funcţie de doza aplicată afectează toate stadiile de dezvoltare a nematozilor.

  • În dozarea corectă se va ţine cont de tipul de cultură, grad de atac, sol, fază de vegetaţie, mod de aplicare, formulare (WG).

 • Application Method

  • Acţiune sistemică și de contact.

  • Endoparaziţii combătuţi: nematozi din speciile Heterodera spp., Globodera spp., Pratylenchus spp., Meloidogyne spp., Ditylenchus spp. etc.

  • Pragul de dăunare: aproximativ 2-5 ouă/gram de sol, dacă numărul de ouă este >80 ouă/gram de sol nu se cultivă cartof.

  • Doze recomandate: Vydate® 10 G la plantare 15-30 kg/ha Vydate® 10 L la irigare prin picurare 10 l/ha.

 • Additional Information

  Optimizarea eficacității

  • Eficacitatea produsului Vydate® 10 G depinde de:

  - aplicarea uniformă pe suprafaţa terenului

  - încorporarea produsului în sol, la circa 10-15 cm adâncime

  - aplicarea la nivelul rădăcinilor

  - administrarea cantităţilor corecte și respectarea programului de combatere.

  • Se recomandă aplicarea produsului Vydate® 10 L prin instalaţia de irigare prin picurare.

  • Regimul de apă aplicat poate influenţa eficacitatea și uniformitatea tratamentului.

  • Nu irigaţi în exces după aplicare.

  AVANTEJELE APLICĂRII VYDATE® 10L PRIN SISTEMUL DE IRIGARE PRIN PICURARE

  • Spor cantitativ și calitativ.

  • Consum de apă redus.

  • Costuri mai scăzute de energie.

  • Mai puţine lucrări.

  • Se poate aplica simultan cu alte tratamente.

  • Mai sigur pentru utilizator.

  • Protectiv pentru insectele utile.

  • Control mai bun asupra dăunătorilor.


A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate;
Riscurile asupra utilizatorilor şi mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din prezenta etichetă.
Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare!