Vydate® 10G

Nematocide

NEMATOCID CU SPECTRU LARG DE COMBATERE LA CARTOF ȘI LEGUMECulturile înregistrate

Cartof

Legume


Technical Specifications

 • Active Ingredient

  Conține: Oxamyl.

 • Mode of Action

  Vydate® 10G are actiune foliară de contact și sistemică.

  • Absorbţia substanţei active se face prin rădăcină sau frunze și este translocat mai apoi în toate organele vegetale.
  • Protejează întreaga plantă timp îndelungat (atât organele supraterane cât și cele subterane).
  • Insecticid pentru cartof, care se degradează rapid, timpul de înjumătăţire în sol fiind de 15 zile.
  • Este biodegradabil total, fiind redus până la CO2 și molecule organice simple.
  • În funcţie de doza aplicată afectează toate stadiile de dezvoltare a nematozilor.
  • În dozarea corectă se va ţine cont de tipul de cultură, grad de atac, sol, fază de vegetaţie, mod de aplicare, formulare (WG).
 • Approved Use

  Protectiv pentru diverse culturi: cartof, legume, sfeclă de zahăr.

 • Additional Information

  Formulare: granule dispersabile.

  Acţiune sistemică și de contact.

  Endoparaziţii combătuţi: nematozi din speciile Heterodera spp, Globodera spp, Pratylencus spp, Meloidogyne spp, Ditylenchus spp, etc.

  Pragul de dăunare: aproximativ 2-5 ouă gram de sol, dacă numărul de ouă este >80 ouă/gram de sol, nu se cultivă cartof.

  Doză recomandată:
  Vydate® 10 G la plantare 15-30 kg/ha
   
  Spectru larg de combatere: insecticid, nematicid și acaricid.
  Protectiv pentru mediu, microfloră și microfauna utilă.

  Combate dăunătorii rezistenţi la insecticide organofosforice.
  Are efect rapid.

  Dozele sunt calculate în funcţie de dăunător, stadiile de dezvoltare ale acestora, intensitatea infestării.

  Insecticid pentru cartofi cu acţiune sistemică și de contact.

  Omoară dăunătorii ţintă în toate stadiile de dezvoltare.


A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate;
Riscurile asupra utilizatorilor şi mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor din prezenta etichetă.
Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare!