Zorvec™ Enicade®

Fungicide

Fungicid sistematic pentru combaterea manei la cartof (Phytophtora infestans), salată verde (Bramia lactucae), ceapă și usturoi (Peranospora destructor).

Avantaje

• Noul standard cu moduri de acțiune diferite în combaterea eficientă a manei.
• Protecție de lungă durată, inclusiv protecția lăstarilor noi, ceea ce permite mărirea intervalului dintre tratamente cu 3-4 zile.
• Control fiabil, chiar și în condiții de mediu dificile.
• Rezistența la spălare.
• 2 aplicări succesive la interval de 10 zile.
• Timp de pauză, doar 7 zile.
• Cel mai mare scor de protecție în tabelele Euroblight ++.

Culturile înregistrate

Cartof

Cartof (Solanum tuberosum)

Ceapa

Ceapa (Allium cepa)

Salata verde

Salata verde (Lactuca sativa)

Usturoi

Usturoi (Allium sativum)

Precizari tehnice

 • Ingrediente active

  Conține: oxathiapiprolin 100 g/l
  Formulare: dispersie în ulei
  Ambalat: la 0.750 l

 • Mod de actiune

  La cartof:

  • Este un fungicid preventiv, curativ și antisporulant, sistemic și translaminar pentru controlul oomycetelor.
  • Oxathiapiprolin aparţine clasei chimice Piperidinil Triazol Izoxazoline și este prima substanţă activă, dintr-o grupă nouă, care combină acţiunea biochimică și genetică, pentru a controla ciclul de viață al agenților patogeni.
  • Zoosporii expuși la oxathiapiprolin își pierd viabilitatea la scurt timp de la aplicare și nu mai sunt capabili de germinare. Inhibarea completă a germinării zoosporilor are loc în decurs de 2 ore de la expunerea la oxathiapiprolin.
  • Post-infectare: oprește creșterea miceliană; inhibă dezvoltarea ulterioară a leziunilor.
  • Antisporulant: inhibă producerea sporilor.

 • Mod de aplicare

  Se aplică la cartof (Phytophtora infestans), salată verde (Bremia lactucae), ceapă și usturoi (Peronospora destructor).
  Se aplică preventiv la apariţia riscului de infectie. Are o acţiune curativă foarte bună, dacă este aplicat la scurt timp după infecţie. 
  În condiţii normale din punct de vedere climatic se aplică la 14 zile, iar în condiţii de risc ridicat de infecţie, vreme ploioasă, intervalul se reduce la 7-10 zile. Tratamentele se aplică la avertizare, în funcţie de riscul infecţiei. În lipsa avertizărilor locale, primele tratamente se recomandă a se aplica preventiv şi se pot continua, respectând timpul de pauză.
  Respectaţi recomandările serviciului de prognoză şi avertizare.
  Doza recomandată:
  cartof: 0.15 l/ha;
  salată verde: 0.15 l/ha;
  ceapăși usturoi: 0.2 l/ha.

  Doza aplicată trebuie corelată cu stadiul de vegetaţie al culturii:
  cartof: BBCH 10-PHI;
  salată verde: BBCH 15-49;
  ceapă și usturoi: BBCH 13-PHI.

  Numărul maxim de tratamente:
  cartof: 4 tratamente/ cultură/ sezon;
  salată verde: 2 tratamente/ cultură/ sezon;
  ceapă și usturoi: 3 tratamente/ cultură/ sezon.

  Intervalul minim dintre aplicări: 
  • cartof, salată verde, ceapă și usturoi; min 7 zile

 • Informatii suplimentare

  Omologare:

  Compatibilitate:
  Zorvec™ Enicade® este compatibil cu majoritatea produselor de protecţie fitosanitară şi fertilizanţi foliari.
  La amestecul în rezervor cu alţi parteneri trebuie respectate strict recomandările de amestec ale produsului partener. Pentru amestecuri cu alte produse omologate, se recomandă un test de compatibilitate înainte de utilizare dacă nu există date privind compatibilitatea. 
  Evitaţi amestecul în rezervor cu un număr mare de produse (erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanti foliari, regulatori de creştere, după caz) care pot determina soluţii foarte concentrate cu efecte antagonice sau fitotoxice. Nu se amestecă cu produse în a căror etichetă se precizează că trebuie aplicate singure sau au interdicţii de aplicare cu acest produs.