ZorvecTM  Endavia®

Fungicide

ZORVECTM ENDAVIA® ESTE FUNGICIDUL RECOMANDAT A FI APLICAT PREVENTIV PENTRU UN CONTROL MAXIM DE EFICIENȚĂ ASUPRA MANEI CARTOFULUI, CEPEI ȘI USTUROIULUI.

Culturile înregistrate

Cartof

Cartof (Solanum tuberosum L.)

Ceapa

Onion (Allium spp.)

Usturoi

Garlic (Allium spp.)

• Protecția lăstarilor tineri și eficiența formulării permite mărirea intervalului dintre două tratamente cu 3-4 zile.

• Este rezistent la spălare chiar și la 20 de minute de la aplicare.

• Flexibil și ușor de folosit în condiții climatice dificile.

• Are acțiune translaminară și sistemică, protejând și frunzele în curs de apariție.

Technical Specifications

 • Active Ingredient

  70 g/l benthiavalicarb + 30 g/l oxathiapiprolin

 • Formulations

  OD - dispersie în ulei

 • Packaging

  la 1 litru și 5 litri

 • Mode of Action

  • ZorvecTM Endavia® combină două substanțe active: oxathiapiprolin și benthiavalicarb.

  • Oxathiapiprolin acționează ca modulator proteic de legare a oxysterolului în celule fungice. Acest mod de acțiune este nou și indicat în Comitetul de Acțiune privind Rezistența la Fungicide prin Codul FRAC 49. Mișcarea translaminară a oxathiapiprolin pe suprafețele tratate oferă o protecție uniformă. Acțiunea sistemică prin xylem ajută la protejarea frunzelor și lăstarilor nou apăruți.

  • Benthiavalicarb este un fungicid din categoria Amidelor Acidului Carboxilic (CAA), clasificate în conformitate cu Codul FRAC 40. Acest mod de acțiune este asociat în mod direct cu inhibarea creșterii miceliului agentului patogen.

 • Application Method

  • ZorvecTM Endavia® este recomandat a fi aplicat ca tratament preventiv pentru un control maxim asupra manei cartofului, cepei și usturoiului.

  • Produsele din aceeași grupă chimică, cu un mod de acțiune similar cu oxathiapiprolin, nu trebuie să depășească 33% din programul de tratamente cu fungicide aplicate pentru combaterea manei cartofului sau maximum 4 aplicări/sezon.

  • ZorvecTM Endavia® este compatibil cu o gamă largă de produse de protecția plantelor.

  • Recomandăm efectuarea în prealabil a unui test de compatibilitate fizico-chimic.

  • Evitaţi amestecul în rezervor cu un număr mare de produse (erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanți foliari, regulatori de creștere, după caz) care pot forma soluţii foarte concentrate cu efecte antagonice sau fitotoxice.

  • Nu se amestecă cu produse în a căror etichetă se precizează că trebuie aplicate singure sau au interdicţii de aplicare cu acest produs.

 • Additional Information

  Prevenirea apariției rezistenței


  • Utilizarea repetată a produselor împotriva agenților patogeni poate duce la selectarea unor tulpini rezistente ale acestora și poate reduce controlul bolilor produse. Un program de gestionare a bolilor care include rotația și/sau aplicarea amestecurilor de fungicide cu moduri de acțiune diferite este esențial pentru reducerea riscului de dezvoltare a rezistenței la fungicide.

  • Modul de acțiune al oxathiapiprolin, una dintre substanțele active ale ZorvecTM Endavia®, este nou și i s-a alocat codul FRAC 49.

  • Benthiavalicarb, a doua substanță activă, este un fungicid CAA (amide ale acidului carboxilic) și are un risc scăzut, spre mediu de inducere a rezistenței.

  • Următoarele restricții se aplică pentru utilizarea ZorvecTM Endavia® sau a oricăror alte fungicide care fac parte din grupul FRAC 49. Produsele din aceeași grupă chimică cu un mod de acțiune similar cu oxathiapiprolin (FRAC 49) nu trebuie să depășească 33% din programul de tratament cu fungicide aplicate pentru combaterea manei cartofului sau maximum 4 aplicări/sezon.

  • Nu efectuați mai mult de 3 aplicări cu ZorvecTM Endavia® pe sezon pentru ceapă, ceapă eșalotă și usturoi. Nu se vor aplica mai mult de 4 aplicări cu oxathiapiprolin pe an pe aceeași suprafață, vizând același patogen.

Broșură ZorvecTM Endavia®